Sākums Ziņas Notikumi
12
Mar
Noslēdzies Jēkabpils pilsētas 4. zinātniski pētniecisko darbu konkurss
Biruta Īsā saite

10.03. noslēdzās Jēkabpils pilsētas 4. zinātniski pētniecisko darbu konkurss.

Dalībniekiem no ģimnāzijas ir šādi rezultāti:

Kārlis Klišāns - 1. vieta par pētījumu - Jēkabpils Vecpilsētas laukuma pārmaiņas 20./21. gs. mijā, konsultante- A. Koļesinska,

Linda Milta - 2, vieta - pētījums par mežu apsaimniekošanas ekonomiskajiem rādītājiem Sēlijas virsmežniecībā; konsultante Dz. Priekule,

Paula Gurtiņa - 3. vieta- pētījums par Jēkabpils bibliotēku izveidošanos un attīstību; konsultantes J.Vanagele, S. Ozoliņa.

Sveicam dalībniekus, par ieguldīto darbu pateicamies skolotājiem - darbu vadītājiem!

Skaidrīte Ozoliņa, JVĢ direktora vietniece