Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
9
Mai
Ģimnāzistu sniegums Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konferences II posmā
Biruta Īsā saite
Zpd Regions 2024

Reģionālā II posma konference notika attālināti 26. aprīlī, bet darbi bija jānosūta vērtēšanai uz Jelgavu jau līdz 11. martam.
Trīs mūsu ģimnāzisti iesūtīja darbus dabaszinātņu nozaru grupā: Jekaterina Zeņina un Ilvars Sutris bioloģijas nozarē, bet Annija Liepkalne ķīmijas nozarē. Visi skolēni dabaszinātnes apgūst padziļināti un pētniecības darbu izstrādē sadarbojās ar skolotājām S. Turkopoli un Z. Vēveri.

Visi darbu autori savus pētījumus veica 2 mācību gadu garumā, jo jau 11. klasē viņi apmeklēja Latvijas Koksnes ķīmijas institūta laboratorijas un veica tajās eksperimentus. 12. klasē pētījumi tika noformēti atbilstoši darbu izstrādes vadlīnijām un konferences nolikumam.

Skolēnu ieguldītais darbs ir nesis augstus rezultātus. No Jelgavas esam saņēmuši šādu informāciju:

  • Annija Liepkalne par pētījumu “Celulozes materiālu pārstrādes iespējas dažādu veidu papīra iegūšanai” un tā prezentēšanu ieguvusi 90 punktus un III pakāpi,
  • Ilvara Sutra pētījums “Siena nūjiņas baktērijas (Bacillus subtilis) kultivācija šķidrajās barotnēs ar atšķirīgu sastāvu – kolbas eksperiments” novērtēts ar 98 punktiem un III pakāpi,
  • bet Jekaterinas Zeņinas pētījuma “Baktērijas Bacillus subtilis ietekme uz mini tomātu augšanu un NPK mēslojuma uzsūkšanos augsnē” vērtējums ir 105 punkti un II pakāpe, tas, atbilstoši nolikumam, ir izvirzīts dalībai III posma konferencē Rīgā 22. maijā.

Apsveicam visus pētījumu autorus, vēlam viņiem labas sekmes eksāmenos un panākumus turpmākajās studijās, veicot dziļākus un plašākus pētījumus!

Projektu darbu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes koordinatore Skaidrīte Ozoliņa