Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
13
Nov
Vēsture jāzina, lai veidotu sev labāku nākotni
ivetao Īsā saite

11-to klašu tikšanās ar 3. atmodas līderi Daini Īvānu spēcīgās patriotiskās noskaņās

8. novembra pelēki nomākušos un pielijušo pēcpusdienu mūsu skolā izgaismoja spilgtākā personība Latvijas 3. atmodas nesenajā vēsturē - Dainis Īvāns, kuru uzaicinājām uz patriotisku sarunu ar vienpadsmito klašu jauniešiem. Pusotras stundas laikā vienā elpas vilcienā noklausījāmies teju visu 20. gadsimta Latvijas vēsturi - stāstu par Latvijas brīvības izcīnīšanu, zaudēšanu un atkal atgūšanu. Stāstījums bija emocionāli iedarbīgs un dzīvs, jo Dainis Īvāns to atklāja caur personiski piedzīvoto vai tuvinieku stāstīto, sākot no vecmammas brāļa Pētera Lapaiņa cīņām 1. pasaules karā līdz 3. atmodas manifestācijām, Tautas frontei un barikāžu notikumiem, kur viņš pats bija viens no galvenajiem virzītājiem. Patiesība, drosme, vienotība - trīs vērtības, kas virzījušas latviešus izcīnīt brīvību, to vairākkārt atkārtoja Dainis Īvāns savā uzrunā jauniešiem un lika paturēt prātā arī turpmāk, jo „nākotne ir mūsu plecos”.

Tiksanas 1 (1) Tiksanas 2 (1) Tiksanas 3 (1) Tiksanas 4 Tiksanas 5 Tiksanas 6

Klausoties Daiņa Īvāna teiktajā, prātā nāca senču stāsti par to, kā viņi cīnījās par Latviju. Paskatoties apkārt zālē, redzēju, ka lielākajai daļai jauniešu D. Īvāna teiktais raisīja interesi un patriotisma izjūtas. Viņa stāstījums nešķita kā faktiem pārblīvēta lekcija, bet gan kā dzīva realitāte, kas notikusi nupat, jo klausoties mēs varējām to paši līdzpārdzīvot - tik lielisks orators ir Dainis Īvāns! Pār ķermeni lekcijas laikā brīžiem nāca šermuļi par to, cik grūta un skarba ir bijusi Latvijas vēsture, cīnoties par savu valstisko brīvību. Visu jauniešu vārdā varu teikt, ka neviena filma par Latvijas pagātni nespēj tik detalizēti un emocionāli izskaidrot to visu, kā to spēja Dainis, kurš pats ir virzījis brīvības izcīnīšanu 3. atmodas laikā. Paldies jāsaka skolotājai Kristīnei Modnikai par to, ka uzaicināja šo spilgto personību izstāstīt mums Latvijas Trešās atmodas laiku. Lielākajai daļai no mums nav pietiekamu vēstures zināšanu, tāpēc šo var uzskatīt par vērtīgu vēstures stundu par visu 20. gs. Latvijas vēsturi. Tuvojoties 18. novembrim, šo pasākumu var uzskatīt par ģimnāzijas dāvanu savas skolas skolēniem. Paldies!

Matīss Bravackis, 11.b

Daiņa Īvāna stāstījums par savu dzīves gaitu un Latviju trešās atmodas laikā pārsteidza un lika aizdomāties par mūsu brīvības cenu, lika pārdomāt savu attieksmi pret Latviju, par patriotismu un mīlestību pret savu tēvzemi, par kuras brīvību cīnījās senči, lejot tik daudz asiņu. D. Īvana teiktais: "Viena roka ir nocirsta, bet otrā vēl joprojām var turēt zobenu un celties" parāda milzīgo mīlestību pret savu zemi, vēlmi būt brīviem, jo, lai būtu brīvi, ir jābūt drosmei. Stāstījums pusotras stundas garumā raisīja spēcīgas emocijas un pārdomas par to, kas ir brīvība un vai mēs mūsdienās to cienām.

Daniela Čamane, 11.b

Ieklausīties Trešās atmodas iniciatora un virzītāja Daiņa Īvāna stāstījumā bija patiesi interesanti un iedvesmojoši. No Pirmā pasaules kara Lāčplēša ordeņa stāsta līdz pat janvāra barikādēm - šo laika līniju klausīties bija unikāla pieredze, jo uzzināju par personībām, par kurām ikdienas vēstures stundās netiek minēts. Šī tikšanās raisīja manī dziļas pārdomas par latviešu cīņassparu un bezbailību, kā arī lielo mīlestību pret savu dzimteni, kas spēj izcīnīt taisnīgumu un brīvību.

Evelīna Pavloviča, 11.c

Ņemot vērā to, cik leģendāra persona Dainis Īvāns ir manā uztverē, viņu satikt bija liels pagodinājums. Klausoties viņa vārdos, apjautu, cik vērtīga ir šī iespēja viņu satikt. Viņa stāstītajā klausījos ar lielu interesi. Novembrī, šajā patriotisko noskaņu mēnesī, tikšanās bija patiesi iederīga un nostiprināja latviskuma un patriotisma garu manī vēl dziļāk.

Alise Maisaka, 11.c

Drosme būt drosmīgam, ja tu gribi kaut ko panākt, nav jābaidās, vajag iedrošināt citus arī nebaidīties, jo viens tu to nepanāksi! - tā Dainis Īvāns stāstīja par savu uzdrošināšanos Trešās atmodas laikā. Ļoti labi veidota lekcija, jo pirmo reizi dzīvē dzirdēju tik aizraujošu un detalizētu stāstu par 3. atmodu, uzzināju daudz jaunu lietu, par ko vēstures stundās nebiju dzirdējis.

Jurģis Kalniņš, 11.c

Atminos, ka pirms 7 gadiem Aizkraukles kultūras namā bija filmas „Īvāns” pirmizrāde, un šodien man bija iespēja satikt pašu Īvānu! Jutos kā apdullusi lekcijas laikā, jo bija mazliet dīvaini klausīties, sajutos tā, it kā vēstures grāmata bija atdzīvojusies, pieņēmusi fiziska cilvēka formu. Tik neparasti bija redzēt to, ka dažās fotogrāfijās Dainim Īvānam mugurā bija leģendārais džemperis ar auseklīšiem, kas bija kļuvis par vienu no atmodas simboliem. Zinu, Tautas frontes muzeja apmeklējums - vēl viena iecere manā darāmo darbu sarakstā, jo ļoti interesējos par Trešās atmodas laiku, kādas emocijas cilvēki patiesībā tolaik juta, kas viņus motivēja cīnīties.

Lāsma Aiga Lasmane, 11.c

Mani ļoti uzrunāja Daiņa Īvāna stāsti par Latvijas vēsturi, jo pašai patīk izzināt šo ne tik vieglo pagātni, un šī saruna man atkal pierādīja, ka latvieši bija neatlaidīgi un ļoti motivēti iegūt brīvību. Dainis Īvāns kā personība man radīja pavisam jaunu priekšstatu par sevi. Lai gan es jau zināju, ka viņš ir nozīmīga personība, taču tagad sapratu, ka viņa ieguldītais darbs brīvības atgūšanā ir nenovērtējams. Viņš minēja arī vairākas dokumentālās filmas, kurām veidojis scenāriju, un tās es noteikti iekļaušu savu skatāmo filmu sarakstā, kā arī izlasīšu viņa ieteikto grāmatu „Brokastis brīvā Latvijā”. Nobeigumā gribu teikt lielu paldies organizatoriem par šo tikšanos!

Linda Rasnača, 11.c

Sakām lielu paldies Sandrai Bondarei un ģimnāzijas puišu ansamblim par skaisto, patriotisko muzikālo priekšnesumu pasākuma beigās, kuru kā pārsteigumu viņi dāvāja, kad visi klausītāji pēc garās lekcijas bija aizsteigušies mājās. Dziesmai ir milzīgs spēks, vienojot cilvēkus un pozitīvi noskaņojot - to Dainis Īvāns teica iedvesmojošā uzrunā ansambļa puišiem.

Iespaidus apkopoja Kristīne Modnika, 11.b klases audzinātāja