Sākums Ziņas Notikumi
12
Nov
Novembris – Latvijas mēnesis
ivetao Īsā saite
Valsts Svētki

Caur ērkšķiem,

Caur Veidenbauma pantiem,

Caur rudens vēju muzikantiem

Uz zvaigznēm mēs ejam…

(G. Račs)

Novembri gaišāku darām ar sveču liesmiņām, ko aizdedzam kā piemiņas un pateicības zīmi kritušajiem par  Latviju, un savām gaišajām domām, ko veltām Latvijai dzimšanas dienā.

Lai arī pulcēšanās ierobežojumu dēļ ikgadējie patriotiskie pasākumi -  lāpu gājiens Lāčplēša dienā, Latvijas dzimšanas dienai veltītais skolas koncerts, sabiedriski aktīvāko skolēnu apbalvošana u.c. – nenotiks, tomēr arī šajā situācijā varam atrast veidu, kā apliecināt pateicību un godu kritušajiem un piederību savai zemei.

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji organizē klašu kolektīvu fotokolāžu konkursu. Darbu iesniegšanas termiņš - 20.novembris.  Plašāka informācija un apraksts nosūtīts katram skolēnam un audzinātājam 09.11. 2020. E-klases pastā.
Aicinām katru klasi piedalīties!

Kopīgiem spēkiem skolēnu parlamenta, klašu vecāko, audzinātāju, skolotāju  un administrācijas attālinātā sadarbībā top videosveiciens Latvijai dzimšanas dienā!

Katrs aicināts individuāli vai kopā ar ģimeni piedalīties arī pilsētas kultūras iestāžu rīkotajās aktivitātēs “Svinam. Mīlam. Dzīvojam!”; piedāvājums te: https://www.jkp.lv/notikumi/valsts-svetku-programma-jekabpili-svinam-milam-dzivojam/?mnt=11

Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība aicina piedalīties fotostāstu konkursā; informācija te: https://jekabpilsrezidence.lv/aicinam-piedalities-fotostastu-konkursa-ta-es-redzu-krustpils-pili/?fbclid=IwAR1Pd-jWyz07M-j9hzNVtojAqlS3qh4Zp9NZVLveBw8S2u7nrt1Z-9c4Tak

Šogad šis ir laiks, kad svētkus radām paši, kad meklējam gaismu sevī un padodam to tālāk citiem.
Lai mums  izdodas!

Latvija dzīvos tik ilgi, cik tā dzīvos mūsu sirdīs un darbos.
SAULES MŪŽU LATVIJAI!