Sākums Ziņas Notikumi
7
Mai
Pamatskolnieces izstrādājušas pētnieciskos darbus
Biruta Īsā saite

3. maijā savus pētnieciskos darbus pārliecinoši demonstrēja divas 9.b klases skolnieces – Santa Pikure un Grēta Kristiāna Gumbele.

Santa mācību gada laikā kopā ar skolotāju Sarmīti Vilcāni izstrādājusi pētījumu par funkciju grafiku sarežģītību un to īpatsvaru valsts pārbaudes darbos matemātikā triju gadu periodā. Darbā tapšanas gaitā izpētītas matemātikas standarta un programmas prasības, atrisināti daudzi uzdevumi un apgūta datorprogramma funkciju grafiku attēlošanai. Ieguvums ir dubults – labāka sagatavotība valsts pārbaudes darbam un pētnieciskā darba izstrādes prasmju apguve.

Grēta Kristiāna darba izstrādes laikā veikusi pētījumu par izklaides un atpūtas iespējām Jēkabpilī. Skolniece izmantojusi pilsētas mājas lapas informāciju, Jēkabpils Tūrisma informācijas centra darbinieču sniegtos datus, veikusi pārrunas ar atsevišķu naktsmītņu darbiniekiem, iegūstot pārskatu par nakšņošanas izmaksām. Grētas darba vadītāja skolotāja Zanda Skutele.

Abas pētnieces pierādīja, ka, izstrādājot šādu darbu, ir jāizmanto ļoti daudz prasmju, dažas no tām jāapgūst no jauna, dažas jāpilnveido. Meiteņu sniegums bija pierādījums tam, ka neliela apjoma pētījumus skolotāju vadībā ir iespējams veikt jau pamatskolā – 8. un 9. klasē, tādējādi sagatavojoties pamatīgāku pētījumu veikšanai vidusskolā.

Klausītāji – 9. klašu skolēni atzinīgi novērtēja abu pētnieču prezentācijas un pārdomāja savus pētījuma iespējamos virzienus nākošgad – mācoties 10. klasē.

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa