Sākums Ziņas Notikumi
28
Apr
Pamatskolnieku ZPD konkurss
Biruta Īsā saite

27. aprīlī ģimnāzijā norisinājās jau 10. pamatskolas klašu skolēnu pētniecisko darbu konkurss. Šogad bija ieradušies 3 skolēni no Krustpils pamatskolas, viena skolniece no Aknīstes vidusskolas, piedalījās arī divi ģimnāzijas 9.c klases skolēni.
Skolēni bija labi sagatavojušies, izvēlētie temati bija interesanti, darbus skolēni prezentēja droši un pārliecinoši.

Pamatskolnieku ieguvums šādu darbu veidošanā – plaša spektra pētnieciskā darba prasmju apguve, kas noderēs gan mācībās, gan pētījumu veikšanā turpmāk.

Sveicam mūsu jaunos pētniekus - Eviju Valti un Mārtiņu Smilgāju ar iegūto 2. vietu, kā arī viņu darbu vadītāju, klases audzinātāju Zandu Skuteli!

JVĢ direktora vietniece S. Ozoliņa