Sākums Ziņas Notikumi
2
Mai
Poļu skolēnu vizīte Jēkabpils Valsts ģimnāzijā
Biruta Īsā saite

No 8. līdz 11. aprīlim Jēkabpils Valsts ģimnāzijā viesojās skolēnu grupa no Jēkabpils sadraudzības pilsētas Polijā Sokolovas Podļaski. Sadarbība ar minētās pilsētas skolām Jēkabpils Valsts ģimnāzijai ilgst jau 8. gadu. Jēkabpili apmeklēja trīspadsmit skolēni no Sokolovas Podļaski pamatskolas Nr.4, ar bērniem kopā ieradās arī divi pedagogi – krievu valodas skolotāja Ursula un sociālā pedagoģe Zdzislava.

Četras dienas, ko ciemiņi pavadīja pie mums, centāmies padarīt neaizmirstamas gan viesiem, gan Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēniem. Ciemiņi ne tikai iepazina Jēkabpili, atpūtās kopā ar saviem vienaudžiem, bet arī devās uz Rīgu, lai apskatītu Vecrīgu, izzinātu mūsu tautas vēsturi Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, klausītos aizraujošu stāstījumu poļu valodā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un atpūtas kompleksā „Lido” nobaudītu mūsu nacionālos ēdienus.

Poļu skolēniem ļoti patika arī aktivitātes Jēkabpils poļu biedrībā “Rodacy”, ko bija sagatavojis ilggadējais poļu biedrības aktīvists un projektu vadītājs Rihards Barkovskis. Skolēni brauca uz Sēliju, apmeklēja Salas ciema Birzīti, pamatskolas muzeju, Zvejnieklīcī mācījās orientēties, spēlēja futbolu. Pēc baznīcas apskatīšanas devās uz Sēlijas bibliotēku iepazīties ar novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas foto izstādi "Kad zirgs bija cilvēka spārni".

Skolēniem no Polijas bija iespēja arī sacensties ar mūsu skolēniem zināšanu pārbaudē, jo skolēni piedalījās arī mācību stundās Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Skolas prezentācijas pasākumā poļu skolēni varēja iepazīt latviešu tautas kultūru un tradīcijas, iepazīties ar skolas dzīvi un tradīcijām, kā arī baudīt meiteņu vokālās grupas “Pienāc biežāk!” kvalitatīvo sniegumu un pagājušā mācību gada skolas konkursa “Nocel jumtu!” uzvarētāju klases pārstāvju Annijas Pauperes un Matīsa Navenicka deju.

Lielu paldies gribu teikt Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēnu ģimenēm, kas radīja māju sajūtu un siltu atmosfēru mūsu ciemiņiem. Viesi mīļi tika uzņemti Dārtas Ārsmenieces, Emīlijas Beļinskas, Dainara un Jurģa Kalniņu, Katrīnas Rožlapas, Kristīnes Radzevičas, Melānijas Ancānes, Linarda Seglēra, Nikolas Bračkinas, Krišjāņa Ozola, Ernestas Jasaites, Simonas Mūrnieces ģimenēs.

Paldies par materiālo un morālo atbalstu Jēkabpils pilsētas domei, Jēkabpils Izglītības nodaļas vadītājam Jurim Līcim, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktoram Valerjanam Vizulim.

Pateicoties sadarbībai ar Poliju, mūsu skolēni ir ieguvuši un vēl iegūs jaunus draugus, iepazīs tuvāk poļu kultūru un tradīcijas, paplašinās savu redzesloku.

Arī nākamā gada septembrī mūsu skolas skolēni tiek mīļi gaidīti pie draugiem Polijā uz kopīgiem kultūras pasākumiem, kas ir sabiedrības integrācijas nenovērtējams ieguvums.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Zanda Skutele