Sākums Ziņas Notikumi
23
Okt
Radošo darbu izstāde “My school is like a …”
Biruta Īsā saite

Septembra beigās un oktobra pirmajā nedēļā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 2. korpusa vestibilā bija apskatāma tradicionālā ikgadējā skolēnu radošo rakstu darbu izstāde.

Izstādes tradīcija tika aizsākta jau 2005. gada septembrī ar nolūku popularizēt Eiropas Valodu dienu (26. septembrī) un iedrošināt skolēnus izteikties svešvalodā, parādot, ka ne tikai nevainojams valodas lietojums, bet arī interesanta ideja un izpildījums var iegūt pozitīvu lasītāju vērtējumu. Izstādes darbu autori katru gadu ir 11. klašu audzēkņi, savukārt žūrijas lomā iejūtas 10. klašu skolēni, balsojot par, viņuprāt, labākajiem darbiem. Izstādītie darbi ir anonīmi, lai balsojums būtu pēc iespējas objektīvāks. Turklāt darbu autoriem jāievēro arī nosacījumi par darba apjomu un noformējumu (jāraksta rokrakstā, darbam jābūt ilustrētam, neatkarīgi no žanra darbam jābūt vismaz 150 vārdus garam).

Šogad izstādes tēma bija saistīta ar mūsu skolas jubileju. Skolēni veidoja darbus “My school is like a…”, salīdzinot savu skolu ar visdažādākajām lietām un vietām: skudru pūzni, bišu stropu, grāmatu, mākoņiem un daudz ko citu. Neparasts papildinājums šī gada darbiem šoreiz bija 2009. gada 11. klases audzēkņu darbi par tieši šo pašu tēmu – veltījums skolas 90. gadu jubilejai. Skatītāji varēja vērot, kā mainījies darba stils, izpildījums, kā atšķiras paustās idejas.

10. klašu skolnieki par labākajiem atzinuši 4 darbus: nr. 28 (Laura Edelberga, 11.c )-14 balsis, nr. 5 (Emīls Asītis, 11.a) 13 balsis, nr. 30 (Zaiga Kaulakane, 11.b )-13 balsis, nr. 15(Lauma Svilpe,11.a)-12 balsis, nr. 3 (Santa Januševska 11.c )-10 balsis.
Skolēnu darbi kopā ar 10. klašu balsojumu un kritiskajām piezīmēm glabāsies skolā, papildinot jau esošo izstādes darbu krājumu.

Angļu valodas skolotāja S. Kundziņa