Sākums Ziņas Notikumi
28
Apr
Sasniegumi dažādos ZPD lasījumos
Biruta Īsā saite

25. aprīlī Rīgā norisinājās Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference, kurā no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas piedalījās Zane Bērziņa (12.b) un Laima Šmite (12.a). Zane Bērziņa ar savu darbu "Augu antioksidantu ekstraktu pielietojuma iespējas kosmētikā un medicīnā" uzstājās ķīmijas sekcijā un ieguva 2. vietu, kā arī valsts budžeta studiju vietu LU. Pētījuma izstrādē Zanei palīdzēja skolotāja Sandra Turkopole, kā arī Dr. chem. Ilva Narkute. Ar šo pētījumu Zane pirms neilga laika startēja arī RTU konkursā "Pasaule pieprasa tehniskos prātus", ieguva tajā 3. vietu un budžeta studiju iespējas RTU. Savukārt A/S " Grindex" organizētajā jauno ķīmiķu konkursā Zanei tika 3. vieta.

Laima Šmite ar zinātniski pētniecisko darbu "Fraktāļu robežas un to veidošanos ietekmējošie faktori dabā" uzstājās matemātikas sekcijā, kaut gan darba saturs ir starpdisciplinārs, tas aptver vairākas dabaszinātnes, tādēļ viņai darba tapšanā palīdzēja gan matemātikas, gan fizikas un bioloģijas skolotājas Leontīna Vizule, Ludmila Valte, Zaiga Vēvere. Laimas darbs tika atzinīgi novērtēts, viņa guva pieredzi un varēja samēroties ar citu skolu pārstāvjiem šajā sekcijā.

Prieks par jauno pētnieču sasniegumiem, pateicība gan viņām, gan  pedagoģēm par ieguldīto darbu.

direktora vieniece Skaidrīte Ozoliņa