Sākums Ziņas Notikumi
29
Okt
Skolēnu gleznu izstādes atklāšanas diena
Biruta Īsā saite

Mākslas pirmais likums ir šāds: kad nav ko teikt – klusē. Ja ir ko teikt: saki un nemelo. /Romēns Rolāns/

Par godu Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 99.gada jubilejai, š.g. 11.oktobrī skolas Mazajā zālē tika atklāta tradicionālā skolēnu gleznu izstāde. Pavisam tajā piedalījās 9 gleznotāji, kuri kopā atnesuši 19 darbus.

Jaunie mākslinieki tika aicināti ierasties uz svinīgo pasākumu Mazajā zālē, kur viņus sagaidīja aizraujoša ģitārspēle un mākslai veltīta dziesma ar pašsacerētiem vārdiem Ksenijas Šlotskas (12.b) izpildījumā. Turpinājumā sekoja ievadvārdi: kas ir māksla, kā mēs to katrs izprotam un cik tā ir vērtīga. Pēcāk katram māksliniekam tika lūgts mazliet vairāk pastāstīt par savām gleznām, atbildot uz galveno jautājumu: ko tu vēlējies pateikt/atklāt caur saviem darbiem? Viens iedvesmu meklējis pie dabas, gleznojot saulrietu un mežu, otrs gribējis attēlot savu mīļo mājdzīvnieciņu no dažādiem skatpunktiem, bet vēl cits bija teicis, ka gleznošana ir viens no veidiem, kā var atklāt paša personību. Direktora vietniece D.Druveniece sveica jaunos māksliniekus, pauda atzinību par skolas tradīciju turpināšanu un tradicionāli māksliniekus un izstādes viesus uzcienāja ar sārtiem rudens āboliem, ko no savas piemājas saimniecības bija sarūpēsi skolotāja D.Vībāne. Paldies viņai, āboli bija gardi! Pēcāk sekoja savstarpēja komunikācija, daloties savās pārdomās un iespaidos par jaunatklāto izstādi.

Dsc 2586 M  Kopā ar d.v. D. Druvenieci izsakām pateicību jaunajiem gleznotājiem – Alisei Kokorevičai (8.c), Diānai Zvaigznei (12.d), Gerdai Šalkovskai (12.a), Austrai Bērziņai (8.b), Laurai Zeņinai (9.c), Agnesei Eglītei (8.b), Paulai Ondzulei (11.b), Annai Ciematniecei (10.a) un Renātei Mūrniecei (8.) – par izrādīto interesi, atsaucību, kā arī drosmi, uzdrīkstēšanos un pausto radošumu! Šī gleznu izstāde rotās Mazās zāles telpas un būs pieejama visiem interesentiem 2018./2019. mācību gada garumā.

gleznu izstādes kuratore Ksenija Šlotska, 12.b

Vairāk mirkļi šeit