Sākums Ziņas Notikumi
9
Mai
Skolēnu panākumi latviešu valodas olimpiādēs un skatuves runas konkursā
Biruta Īsā saite

Nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvuši Mazie sumināšanas svētki maija sākumā, ko organizē Latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija. Šī pasākuma mērķis ir pateikt paldies skolēniem, kuri ieguldījuši laiku un pūles latviešu valodas un literatūras padziļinātā apgūšanā un guvuši panākumus dažādu līmeņu latviešu valodas olimpiādēs un konkursos.

Šogad Mazie sumināšanas svētki notika 5. maijā. Skolēnus uzrunāja direktora vietniece Rita Kļaviņa; viņa izteica pateicību skolēniem par paveikto darbu un gūtajiem panākumiem, kā arī akcentēja, ka panākumi kādā jomā sasniedzami vien tad, ja līdzās talantam skolēnā ir arī gribasspēks, darbaspējas, mērķtiecība.

Olimpiāžu uzvarētājus apsveica arī 10. a klases skolnieces Ieva un Ilze Savickas, izpildot pašu komponēto dziesmu ar Raiņa vārdiem, kā arī 10. c klases skolēns, reģionālo skatuves konkursu 1. un 2. kārtas laureāts Ēriks Ozols.

Sam 8795 Pasākuma laikā skolēni saņēma goda rakstus par godalgotām vietām skolas latviešu valodas olimpiādē un skatuves runas konkursā, kā arī Jēkabpils Izglītības pārvaldes goda rakstus par panākumiem pilsētas un novadu olimpiādē. Īpašus pateicības rakstus saņēma divi 12. klašu skolēni, kuri vairākus gadus pēc kārtas bijuši atsaucīgi un piedalījušies latviešu valodas olimpiādēs, - Ieva Ivbule un Rūdolfs Studāns. Metodiskās komisijas vadītāja Silvija Tumanova teica īpašu paldies skolotājām, kuras ieguldīja darbu gan skolēnu gatavošanā olimpiādēm un konkursiem, gan šī pasākuma organizēšanā, - Zandai Skutelei, Janīnai Vanaģelei, Anitai Vītolai, Kristīnei Modnikai, Ingai Ermansonei, Dacei Druveniecei, Stellai Mekšai.  Pasākuma noslēgumā latviešu valodas skolotājas bija sarūpējušas svētku kliņģeri un aicināja uz svinīgām brokastīm.

Skolēnu sasniegumi 2015./2016. mācību gada skolas latviešu valodas olimpiādēs:

1. vieta

 • Santa Pikure, 7.b, atzinība atklātajā latviešu valodas olimpiādē Daugavpils VĢ
 • Katrīna Ķepīte, 8.a, 2. vieta pilsētas un novadu olimpiādē
 • Līva Rateniece, 8.a, 1. vieta pilsētas un novadu olimpiādē
 • Dinija Burda, 9.b, 1. vieta pilsētas un novadu olimpiādē, 3. vieta valsts olimpiādē
 • Ieva Savicka, 10.a, 2. vieta atklātajā latviešu valodas olimpiādē Daugavpils VĢ

2. vieta

 • Tabita Tīna Lūka, 7.c
 • Paula Fonaberga, 8.c
 • Digna Biltauere, 8.c
 • Rēzija Neifelde, 9.d, 2. vieta pilsētas un novadu olimpiādē
 • Nikola Ščadro, 10.c

3. vieta

 • Elizabete Vaidere, 7.c
 • Evita Blode, 9.d
 • Lelde Vītola, 10.c

Atzinība

 • Elizabete Andrejeva, 7.c
 • Anna Rutmane, 8.a
 • Paula Vakarina, 9.a, 3. vieta pilsētas un novadu olimpiādē

Jēkabpils Izglītības pārvaldes goda rakstus saņēma 11. – 12. klašu skolēni, kuri ieguva godalgotas vietas Jēkabpils pilsētas un novadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Artjoms Soboļevs – 1. vieta (3. vieta valsts olimpiādē)
 • Viktorija Marčuka – 1. vieta (3. vieta valsts olimpiādē)
 • Eira  Sarnovska – 3. vieta
 • Anete Patrīcija Pavlova – 3. vieta
 • Lauma Svilpe – 3. vieta

Atzinība par panākumiem skolas skatuves runas konkursā:

 • Elizabete Vaidere, 7.c
 • Ardis Avotiņš, 8.a
 • Sandra Bērziņa, 8.a,
 • Danute Stivriņa, 8.c
 • Arta Ārsmeniece, 9.b
 • Monta Bartkeviča, 9.b
 • Vladislavs Blumbergs, 9.b, 1. pakāpes diploms reģionālā konkursa 1. kārtā
 • Lelde Vītola, 10.c, 3. pakāpes diploms reģionālā konkursa 1. kārtā
 • Ēriks Ozols, 10.c, 1. pakāpes diploms reģionālā konkursa 1. un 2. kārtā
 • Jana Mironova, 10.c
 • Agnija Malceniece, 11.c
 • Milana Drugoveiko, 11.c, 3. pakāpes diploms reģionālā konkursa 1. kārtā
 • Kārlis Levinskis, 11.c
 • Santa Januševska, 12.c, 1. pakāpes diploms reģionālā konkursa 1. kārtā

JVĢ Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas vadītāja Silvija Tumanova