Sākums Ziņas Notikumi
9
Apr
Skolēnu pavasara brīvdienās – tradicionālais matemātikas pasākums ģimnāzijā
Biruta Īsā saite

Atklātā Zemgales novada 12.matemātikas olimpiāde 6.-9.klašu skolēniem šogad notika skolēnu pavasara brīvdienās. Jau divpadsmito gadu pēc kārtas kā kopprojektu sadarbībā ar SEB banku olimpiādi organizēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju metodiskā komisija.
Vai tu esi lasījis grāmatu par kādu zēnu, kurš bez piepūles spēj nosaukt visus pirmskaitļus līdz pat 7507? Kā viņam tas izdodas? Kā atrast radošu pieeju uzdevumu risināšanai? Un vai tu zini, ka trijstūrim ir raksturs? Uz šiem un vēl daudzie citiem jautājumiem olimpiādē Jēkabpils Valsts ģimnāzijā atbildes meklēja jaunie matemātiķi no 23 izglītības iestādēm, kopā 201 dalībnieks. Labākie matemātiķi bija ieradušies no Aknīstes vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Jaunpils vidusskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils pamatskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Lapmežciema pamatskolas, Lielvārdes vidusskolas, Ogres sākumskolas, Salas vidusskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Tukuma 2.pamatskolas, Tukuma 2.vidsusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Zasas vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.
Olimpiādes atklāšanā dalībniekus ar vēlējumiem uzrunāja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Rita Kļaviņa. Pavasarīgu sveicienu bija sagatavojuši Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ansambļa „Pienāc vēl” dalībnieki (vadītāja Sandra Bondare), deju kolektīvs „Kauranieši” (vadītāja Ingrīda Kauranena), kā arī ģimnāzijas skolēni Anete Pavlova (8.klase), Ēriks Ozols (7.klase), Krišjānis Pleiko (12.klase).
Pēc matemātikas uzdevumu izlozes skolēni devās uz kabinetiem, lai sāktu nopietni strādāt. Darbu vadīja ģimnāzijas labākie audzēkņi, kuri labprāt iesaistījās arī pasākuma sagatavošanā, rūpējoties par olimpiādes dalībnieku brīvā laika organizēšanu. Matemātikas skolotājiem šajā laikā notika tradicionālais pieredzes apmaiņas seminārs, kuru vadīja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Leontīna Vizule.
Kad uzdevumu risināšanai atvēlētais laiks bija beidzies, skolu komandas piedalījās dažādās atrakcijās sporta zālē, kuras organizēja 11.b klases skolēni kopā ar audzinātāju, matemātikas skolotāju Ritu Meža-Eriņu. Tie skolēni, kuri uz matemātikas olimpiādi bija atbraukuši pirmo reizi, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotājas Innas Celmiņas vadībā varēja iepazīties ar Jēkabpils pilsētas skaistākajām vietām.
Diplomus, atzinības rakstus un SEB balvas saņēma visi olimpiādes dalībnieki, kuri ieguva godalgotas ietas un atzinību, kā arī laureātu skolotāji (kopskaitā 62 skolēni un 30 skolotāji),bet pilnīgi visi dalībnieki  saņēma SEB dāvinātās pildspalvas ar olimpiādes simboliku. Olimpiādes dalībniekus sveica Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis.
Lūk, 12.atklātās Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiādes 1.vietas ieguvēji:

  • Betija Luīze Kalēja 6.klase no Tukuma 2.pamatskolas (sk.R.Liepa),
  • Kristers Melnis 6.klase no Tukuma 2.pamatskolas (sk.R.Liepa),
  • Andris Berkolds 6.klase no Ogres sākumskolas (sk.D.Živuļina),
  • Paulīne Leimane 6.klase no Tukuma 2.vidusskolas (sk.O.Antule),
  • Arvis Jomerts 7.klase no Siguldas Valsts ģimnāzijas (sk.I.Upīte –Dambīte),
  • Klinta Madara Greiliha 7.klase no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas (sk.A.Indāre),
  • Annija Vaivode 8.klase no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk.R.Meža-Eriņa),
  • Noreta Nordena 9.klase no Tukuma 2.vidusskolas (sk.S.Birzniece),
  • Staņislavs Petkevičs 9.klase no Jēkabpils 2.vidusskolas (sk.V.Lovčinovska).
Dsc 0121

Diplomus un saldas balvas saņēma arī sporta aktivitāšu uzvarētāji.
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs izsaka sirsnīgu paldies par ilggadējo sadarbību olimpiādes organizēšanā SEB bankai, īpaši Jēkabpils filiāles pārvaldniekam Kasparam Čanderam. Liels paldies arī visiem matemātikas draugiem un viņu skolotājiem!
„Prieks ir izstarot un izdalīt to, kas mums ir, - vai tā būtu doma vai sajūta, un prieks ir zināt, ka ir kāds, kas to saņem.” (Z.Mauriņa). Lai prieks par paveikto un uz tikšanos pēc gada Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, jau 13.atklātajā Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiādē!

Sarmīte Vilcāne
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja