Sākums Ziņas Notikumi
18
Mai
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2014./2015. m.g.
Biruta Īsā saite

Šajā mācību gadā JVĢ mācās 520 skolēni. Olimpiāžu 1. posmā - skolas dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 300 audzēkņi.

Otrajā posmā – piecu novadu un Jēkabpils pilsētas skolu pārstāvjiem bija iespējas piedalīties 28 mācību priekšmetu olimpiādēs, ģimnāzijas skolēnu vecumam atbilstošas tādas bija 24, ģimnāzisti piedalījās ģimnāzisti piedalījās 24 olimpiādēs. Kopējais 2.posma dalībnieku skaits – 250, iegūtās godalgotās vietas (1.- 3. vieta un atzinība) bija 151. Vislielākais dalībnieku skaits – dabaszinātņu mācību priekšmetos.

Uz 3. posma t.i. valsts līmeņa olimpiādēm, kuras kopā bija 8, tika izvirzīti 20 skolēni, no tiem 7 skolēni ieguva godalgotas vietas. Gandrīz katrs no viņiem piedalījās vairākās olimpiādēs.

Skolotāju skaits, kuru skolēni valsts olimpiādēs ieguvuši godalgotas vietas, ir 6.

Pirmo reizi šajā mācību gadā mūsu audzēkņi E. Fadejevs un M. Kalējs piedalījās valsts atklātajā mūzikas olimpiādē,– Mārtiņš Kalējs (11.a) ieguva 2. vietu (skolot. S. Bonadre).

Katru gadu mūsu skolēni piedalās atklātajās ķīmijas, fizikas un matemātikas olimpiādēs, visu šo olimpiāžu rezultāti vēl nav zināmi.

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē ar saviem pētījumiem piedalījās 5 meitenes: E. Zemīte, L. Milta, L. Šmite, P. Gurtiņa, Z. Bērziņa, bet uz valsts skolēnu 39. konferenci tika uzaicinātas L. Šmite un Z. Bērziņa. Valsts konferencē ķīmijas sekcijā Z. Bērziņa ieguva 2. vietu (skolot. S. Turkopole).

Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajā valsts ģimnāziju konferencē mūsu audzēkņi ieguva šādu novērtējumu: M. Vaidere – 2. vieta, A. Marķīza- 3. vieta, P. Gurtiņa – 3. vieta, K. Klišāns – 2.vieta, bet E. Zemīte – 1. vieta.

Ģimnāzijas skolēnu sasniegumu sumināšanas svētkos 2015. gada 14. maijā tika sveikti tikai valsts līmeņa laureāti – 7 skolēni un 6 pedagogi.

E. Poriete – 1. vieta valsts latviešu valodas olimpiādē, skolotāja K. Modnika, un 2. vieta ekonomikas olimpiādē, skolotāja Dz. Priekule.
E. Porietei arī 1. vieta angļu valodas runas konkursā un galvenā balva – brauciens uz Londonu. (angļu val. skolotāja D. Seglēre).

M. Vaidere – atzinība valsts latviešu valodas olimpiādē (K. Modnika) un 2. vieta valsts ekonomikas olimpiādē (Dz. Priekule).

I. Siņicins – 1. vieta bioloģijas valsts olimpiādē, skolotāja P. Stirna. I. Siņicinam arī 3. vieta ķīmijas 2. posma olimpiādē un 2. vieta konkursā „ Pazīsti savu organismu”.

K. Klišāns - 3. vieta valsts vēstures olimpiādē, skolotāja A. Koļesinska.

E. Kauranens – 2. vieta valsts ķīmijas olimpiādē, skolotāja S. Turkopole.

E. Kauranens ieguvis godalgotas vietas šādās 2. posma olimpiādēs: bioloģijā – 1., fizikā – 2., ģeogrāfijā – 3., konkursā „Pazīsti savu organismu” – 2. un atklātajā ķīmijas olimpiādē – 3. vieta.

Z. Bērziņa – 2. vieta Latvijas 39. ZPD konferencē ķīmijas sekcijā (skolot. S. Turkopole), viņai arī 2. vieta vācu valodas 2. posma olimpiādē.

M. Kalējs – 2. vieta valsts atklātajā mūzikas olimpiādē, skolotāja S. Bondare; M. Kalējam arī atzinība gan angļu valodas, gan matemātikas 2. posma olimpiādē.

Visi valsts līmeņa olimpiāžu laureāti un viņu skolotāji svinīgā gaisotnē no direktora saņēma piemiņas medaļu un ģimnāzijas Pateicības rakstu, tika sveikti ar priekšnesumiem.

Informāciju sagatavoja JVĢ direktora vietniece S. Ozoliņa

Mirkļi no pasākuma šeit.