Sākums Ziņas Notikumi
13
Mar
Skolas administrācijas paziņojums
Biruta Īsā saite

Pamatojoties uz 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 4.3.punktu pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi,
no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē.

Mācību process tiks nodrošināts attālināti, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas turpmākajiem norādījumiem.

Sekojiet informācijai E-klasē un mājas lapā.

12. klašu skolēniem centralizētie eksāmeni svešvalodā NOTIKS tam paredzētajā laikā un vietā.

Svešvalodu centralizēto eksāmenu kārtotājiem izglītības iestādē jāiesniedz apliecinājums. Plašāka informācija šeit: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3961-svesvalodu-centralizeto-eksamenu-kartotajiem-izglitibas-iestade-jaiesniedz-apliecinajums