Sākums Ziņas Notikumi
3
Nov
Skolas darbinieku tikšanās ar pašvaldības deputātiem
Biruta Īsā saite
Img 3497

Jau vairāk nekā 5 gadus LIZDA (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība) rīko akciju “Skolas diena”.
Šīs akcijas mērķis ir rīkot tikšanās, diskusijas starp izglītības darbiniekiem un Saeimas, pašvaldības deputātiem, tādā veidā aktualizējot izpratni par pedagogu profesijas nozīmīgumu sabiedrībā, par pedagogu darba vides pilnveidi.

Mūsu skolā šīs akcijas ietvaros notika darba kolektīva tikšanās ar pilsētas domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini. Tika pārrunāti jautājumi, kas skar skolu tīkla sakārtošanu Jēkabpilī, sociālo garantiju jautājums skolas darbiniekiem. Skolotāji arī izrādīja interesi par pilsētā notiekošajiem darbiem, procesiem.

Sapulcē piedalījās arī zvērinātā advokāte, domes deputāte Kristīne Ozola. Viņa klātesošos iepazīstināja ar darba ņēmēju tiesībām darba vietā. Saruna norisēja par juridiskajiem jautājumiem. Skolotājus ieinteresēja jautājumi par diskrimināciju.

Noslēgumā uzstājās Inga Ermansone, Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja, kura klātesošos informēja par arodbiedrības darba aktualitātēm.

Kopumā – sanāksmē tika gūta jauna informācija un viela pārdomām.

JVĢ arodkomitejas priekšsēdētāja Elvīra Viļume