Sākums Ziņas Notikumi
19
Sept
Skolas un pilsētas vēstures dižozols
Biruta Īsā saite

Rudens… Lapas krāsojas skolas parka kokos, gaidot skolotāja Arvīda Ozoliņa simtgadi 26.septembrī un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 98.dzimšanas dienu 6.oktobrī. Šo skolu viņš sauca par savējo un arī pēc aiziešanas pensijā katru nedēļu mēroja ceļu no Dambja ielas uz Blaumaņa ielu.

Esot ceļā uz valsts un skolas simtgadi, atceramies tos, bez kuriem mūsu vēsturiskās atmiņas nebūtu iespējamas. Tāds ir ģeogrāfs, novadpētnieks, skolotājs, bibliotekārs un vienkārši krietns cilvēks Arvīds Ozoliņš, kuram šoruden apritētu 100 gadi.

„Ja visiem labi, tad arī man ir liels gandarījums par paveikto darbu,” šie A. Ozoliņa vārdi vislabāk raksturo viņa dzīvi. Savā mūžā viņš izdzīvoja 20.gadsimta Latvijas vēsturi. Piedzimis 1917.gada 26.septembrī Pirmā pasaules kara bēgļu ģimenē. Pēc atgriešanās Latvijā mācījies gan pamatskolā, gan vidusskolā šeit – Jēkabpilī. Jau skolas gados skolotāja Arnolda Štokmaņa ietekmē radusies interese par ceļošanu, ģeogrāfiju.

Savās atmiņās A. Ozoliņš rakstījis: „Liktenim labpaticis, ka mācījos skolā un strādāju skolā dzīves lielo pārmaiņu laikā, kad likteņa dzirnās tika nežēlīgi malti, svērti un vērtēti mūsu zemītes – Latvijas ļaužu likteņi.”

Pēc skolas beigšanas A.Ozoliņš turpināja izglītoties Latvijas Universitātes Dabaszinību un matemātikas fakultātē. Otrā pasaules kara laikā tika iesaukts Latvijas Valsts obligātajā kara dienestā. Vēlāk sekoja mobilizācija vācu armijā, kara beigās – ceļš uz Tālajiem Austrumiem. Pēc filtrācijas nometnes darbs mežā, akmeņlauztuvēs. Atgriezties Latvijā tika ļauts 1946.gada novembrī. Jēkabpilī izdevās atrast darbu novada muzejā. No 1947.gada sāka strādāt par ģeogrāfijas skolotāju, vēlāk – bibliotekāru. Paralēli skolotāja darbam – tūrisms, novadpētniecība, ekskursiju vadīšana un citas sabiedriskās aktivitātes visa mūža garumā.

Arvids Ozolins

Arvīds Ozoliņš 2007.gada 26.septembrī stāda piemiņas ozolu skolas parkā (foto no JVĢ muzeja arhīva)

Savulaik, iedams uz bibliotēku pēc dažādiem vēstures materiāliem, Arvīds satika kādu meiteni, bibliotēkas vadītāju, savu mūža mīlestību Lidiju.Kad 2010.gada 5.martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika filmas par Jēkabpils Goda pilsoni „Jēkabpils dižozols” pirmizrāde, Lidija Ozoliņa to noskatījās viena, jo dzīvesbiedra, ar ko kopā aizvadīta dzīve, vairs nebija blakus.

Par godu skolotājam Arvīdam Ozoliņam 2017.gada 26.septembrī plkst. 10.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas parkā pie piemiņas ozola, kuru viņš iestādīja kopā ar skolas kolektīvu savā 90 gadu jubilejā, notiks piemiņas brīdis. Turpinājumā A.Ozoliņa atdusas vietas apmeklējums pilsētas kapos un skolas muzejā izveidotās izstādes atklāšana. Skolēniem tiks piedāvāta iespēja skolas bibliotēkā noskatīties filmu par A.Ozoliņu. Savukārt 11.c klases skolēni izstrādās projektu par novadpētnieka kādreiz veidotajiem Jēkabpils apskates tūrisma maršrutiem, izstaigājot tos 21.gadsimtā. Projekta „Jēkabpils laiku lokos ar Arvīdu Ozoliņu” noslēgums paredzēts Pilsonības nedēļā novembrī.

 “Dzīvoju ar Raiņa domu – dzīvo dzīvi tā, lai nav jāteic, ka tā vīla,” šim Arvīda Ozoliņa atzinumam vajadzētu būt par katra krietna cilvēka ikdienas moto.

Stella Mekša
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja