Sākums Ziņas Notikumi
16
Mai
Statistikas dati sasniegumu sumināšanas svētkiem 15.05.2014.
Biruta Īsā saite

Izglītības kvalitāti, dinamiku ir grūti izteikt skaitļos, tie var būt tikai ilustrējoši.

2013./2014. mācību gadā Jēkabpils pilsētas un novadu skolu audzēkņiem tika organizētas 26 olimpiādes un konkursi.

Ģimnāzijas skolēni piedalījās visās mācību priekšmetu olimpiādēs un mācību konkursos. Kopējais dalībnieku skaits - 252. Mūsu skolēnu skaits ir 540 - tātad varētu teikt, ka spēkus ir izmēģinājis teju katrs otrais skolēns. Tomēr gluži tā nevaram rēķināt, jo zinām, ka viens skolēns ir piedalījies 2 vai pat vairākās olimpiādēs.

Godalgotās vietas pilsētas un novadu olimpiādēs, konkursos – 156.

Valstī tika organizētas 12 olimpiādes. Ģimnāzisti piedalījās visās, kopējais valsts olimpiāžu dalībnieku skaits – 33 - var teikt,- viena liela klase. Astoņi no šiem dalībniekiem ieguva godalgotas vietas valsts līmenī, viņi kopā ar saviem skolotājiem tika sveikti Sasniegumu sumināšanas svētkos. E. Aleiņikova, E. Poriete, A. Vaivode, A. Veigure guvušas godalogtas vietas latviešu valodas valsts olimpiādē (skolot. K. Modnika, S. Tumanova, S. Mekša, I. Ermansone); I. Siņicins un A. Vaivode - laureāti valsts bioloģijas olimpiādē (skolot. P. Stirna); E. Fadejevs – 2. vieta valsts publiskās runas konkursā (skolot. D. Druveneiece); E. Kauranens - 3. vieta valsts ķīmijas olimpiādē; E. Poriete – 1. pakāpes diploms Latvijas 38. skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē (skolot. A. Koļesinska).

Sum Sv Dsc 2442 Sum Sv Dsc 2457 Sum Sv Dsc 2460

 Divi skolēni ir iekļuvuši starptautiskā konkursa ”Vēsture ap mums” finālā.

Diemžēl vēl līdz 15.05. nav zināmi valsts atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti, arī tajā piedalījās vairāki mūsu audzēkņi.

Interešu izglītības kolektīvi – kori, vokālie ansambļi, pūtēju orķestris, kā arī deju kolektīvs „Kauranieši” (I. Feldmane) piedalījās visās novadu un valsts līmeņa skatēs un konkursos. Koris „ Ritums” (S. Bondare), vokālais ansamblis „Horziontāli” (S. Bondare) un koris „Skanda” (S. Pugača) ir guvuši izcilus panākumus valsts mērogā. Augstus panākumus valsts līmenī ir guvis arī 8.- 9. klašu vokālais ansamblis „Pienāc biežāk” (S. Bondare).

Labi starti reģionā, valstī un pat ārpus tās robežām bijuši florbola, basketbola un volejbola komandām (skolot. J. Jubelis, M. Grunte).
Vēl mūsu skolas audzēkņi ir piedalījušies apmēram 20 Valsts ģimnāziju, NVO, dažādu citu institūciju organizētās olimpiādēs un konkursos, gandrīz visi no viņiem apbalvojumus ir jau saņēmuši.
Ja saskaitītu šo kolektīvu un mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus, tad gan varētu secināt, ka tikai neliela daļa mūsu skolēnu nav startējuši kādā sacensībā, konkursā, kā arī – vairāki skolēni ir startējuši 2-3 olimpiādēs un konkursos.

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa