Sākums Ziņas Notikumi
17
Mai
Sumināšanas svētki 2016
Biruta Īsā saite
Dsc 4287

2016. gada 12. maijā ģimnāzijas mazajā zālē pulcējās  šī mācību gada valsts  olimpiāžu laureāti -  8 skolēni un 7 skolotāji.

Svinīgā gaisotnē, runas kuplinot ar muzikāliem priekšnesumiem, direktors V. Vizulis dāvināja katram laureātam piemiņas monētu un Pateicības rakstu.

Direktors atzīmēja, ka 8 valsts mēroga sasniegumi ir   augsts izglītības kvalitātes rādītājs, tas ir līdzīgs pēdējos trīs gadus, kas nepārprotami  apliecina  noturību un stabilitāti  pedagogu un skolēnu darbā.

Vēl mirkļus skati šeit: /ej-uz/9884

Pasākuma gaitā tika sniegta īsa statiska par 2015./2016.m.g. rezultātiem olimpiādēs un reģiona/valsts nozīmes konkursos:

 • Novados un pilsētā tika organizētas 34 olimpiādes
 • JVĢ skolēni ir piedalījušies visās atbilstoši klasēm iespējamajās – 30 olimpiādēs
 • Kopējais olimpiāžu dalībnieku skaits – 266 (ir skolēni, kuri piedalījušies vairākās olimpiādēs)
 • No 266 dalībniekiem apbalvoti – 189
 • Uz valsts olimpiādēm izvirzīti 16 skolēni, un 1 skolēns – uz Latvijas 40. skolēnu zinātnisko konferenci. Skolēnus gatavojuši 16 skolotāji
 • Valsts olimpiādēs godalgotas vietas – 7 skolēniem un 1 skolēns godalgots ZPD konferencē, šos skolēnus gatavojuši 8 skolotāji.
 • Godalgotas vietas divās valsts olimpiādēs ieguvis Niks Avišāns.
 • Godalgotās vietas iegūtas šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā  (3), bioloģijā (1), krievu valodā (1), ķīmijā (1), ģeogrāfijā (1), mūzikā (1), ZPD – 1.
 • Visaugstākais sasniegums Mārtiņam Kalējam – zelta  diploms starptautiskajā mūzikas olimpiādē.
 • Visražīgākā skolotāja – Anita Vītola – valsts mērogā  godalgotas vietas 3 viņas skolēniem.
 • Valsts olimpiāžu laureāti, kuri piedalījušies vairākās novadu olimpiādēs:
  • Artjoms Soboļevs – 6 olimpiādes un 2 konkursos
  • Ivo Siņicins – 4 olimpiādēs un 1 konkursā
  • Edijs Kauranens – 4 olimpiādēs
  • Mārtiņš Kalējs – 3 olimpiādēs
  • Niks Avišāns – 2 olimpiādēs

S.Ozoliņa