Sākums Ziņas Notikumi
30
Apr
Sveiciens maija svētkos!
Biruta Īsā saite
Zars Ar baltām ziedu kupenām Latvija šogad sagaida maiju. Saule vēlīgi glāsta māju logus, kur, distancēti no klasesbiedriem, katrs skolēns cenšas kāpt savā zinību kalnā, un skolotāji, veroties datora ekrānā, komentē viņu veikumu un iesaka labākos paņēmienus, bet fizisku pleca sajūtu mācību procesā šoreiz sniedz skolēnu vecāki un pārējie ģimenes locekļi. Šāds ir laiks, kurā sagaidām 1.maiju - Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu - un 4.maiju - savas valsts “otro dzimšanas dienu”. Sagaidām šos svētkus ar iekšēju vēlmi pēc saules un brīvības, ar vēlmi ziedēt, plest spārnus un traukties…

Bet apstākļi diktē savus nosacījumus, un mēs protam šim diktātam pielāgoties.

Paldies par to visiem! Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu ģimenēm!

Novērtējam jūsu attieksmi, izturību, elastību, centību, prasmi rast risinājumus un visiem mācīties šī laika diktētajās nestandarta situācijās.

Latvija – tie vispirms ir cilvēki! Jūs esat lieliski! Paldies par to!

Sirsnīgs sveiciens arī visiem tiem, kas 2.maijā plānoja piedalīties skolas 100-gades salidojumā! Jums visiem, skolas kolektīva vārdā, dāvana no deju kolektīva “Kauranieši”!

Dāvana šeit: /ej-uz/16936

Lai saulaini, emocionāli gaiši un mūsu visu cerību piepildījumu vēstoši Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētki!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas administrācija