Sākums Ziņas Notikumi
18
Feb
Sveiciens visiem jaunajā 2013.gadā!
Biruta Īsā saite

Lai labs -  personīgiem, personiskiem, kopīgiem un kopējiem gandarījumiem -  bagāts gads! 
Skaitlis 13 daudzos ticējumos saistās ar kaut ko negatīvu. Es novēlu, lai šis ir plusiņu gads! Lai mēs katrs ik dienu sev varam ielikt kādu plusiņu par kaut ko! Piemēram, plusiņu savstarpējo attiecību žurnālā: par smaidu, par jautājumu “kā tev iet?”, “kas notiek tavā dzīvē?”, “vai varu kā palīdzēt?”; plusiņu par to, ka saņemos pateikt taisnību, nevis izlokos no situācijas mānoties; plusiņu par attieksmi, atsaucību, iniciatīvu. 
Liksim plusiņus arī savā izaugsmes žurnālā! Plusiņš par uzvarētu slinkumu, plusiņš par neizsmēķētu cigareti; plusiņš par pabeigtu ZPD, uzrakstītu referātu, izlasītu grāmatu, apmeklētu teātra izrādi, plusiņš par ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādei; plusiņš par palīdzību draugam mācībās. 
Liels paldies visiem, kas darīja skolas dzīvi krāšņāku pagājušajā gadā, iepriekšējā semestrī; visiem, kas uzdrīkstējās darīt, gūt pieredzi, uzklausīt atsauksmes, gan pozitīvas, gan negatīvas. Mūs pilnveido abas pieredzes – gan pozitīvā, gan negatīvā. Viena dod gandarījumu, otra spēku un gudrību.
Lai mums Jaunais gads ar plus zīmi! Tev, man, viņai, viņam – paskaties uz saviem klasesbiedriem un skolotāju! Jūs esat komanda, spēks. Varbūt pagaidām to īsti neapjaušat!? Savukārt devītajiem un divpadsmitajiem jāatceras, ka pēc dažiem mēnešiem no kolektīva jau būs jāšķiras...
 Baudīsim mums atvēlēto laiku savstarpējā cieņā un saskaņā, lielos darbos un mazos nedarbos! 
Lai visiem labs otrais semestris!