Sākums Ziņas Notikumi
19
Apr
Tiešsaistes lekcija “Eiropas integrācija”
ivetao Īsā saite
E Int 2

Lai labāk sagatavotos jauniešu Eiroparlamenta sēdei, 14. aprīlī piedalījāmies tiešsaistes lekcijā “Eiropas integrācija”, ko vadīja Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa. No mūsu skolas piedalījās 12. klašu politikas grupa, sk. Kārlis Klišāns un Dace Druveniece, kā arī jauniešu Eiroparlamenta sēdes dalībnieki.

Tiešsaistes pasākuma lektore sniedza atbildes uz tādiem jautājumiem: Kāpēc Latvijai ir svarīgi būt Eiropas Savienībā? Kāpēc katram no mums tas ir svarīgi?

Lektore atgādināja, kā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvijas sabiedrībā radās diskusijas par ieguvumiem un zaudējumiem. Cerība uz jaunām darba vietām, izglītības iespējām, ekonomikas paaugstināšanos, korupcijas līmeņa samazināšanu un identitātes saglabāšanu, tam līdzās pastāvēja tādi riski kā lauksaimniecības sabrukums, ES standartizēšana, ārvalstu kapitāla pārvalde vietējā darba tirgū un latviešu valodas izzušana, kas radīja nopietnas pārdomas.

Lektore pieminēja to, ka līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā ir palielinājusies emigrācija, bet uzlabojušies dzīves apstākļi.

E Int 3

Iestāšanās Eiropas Savienībā nozīmē ilgtspējīgu Eiropas un pasaules attīstību – viedās pilsētas un viedā dzīvošana, digitalizācija u.c. Svarīgākais Eiropas Savienības uzdevums ir pārvaldīt projekta “Zaļais kurss Eiropai” norisi, kas paredz vairākus faktorus: tīru enerģiju, būvniecību un renovāciju, ilgtspējīgu rūpniecību, ilgtspējīgu mobilitāti, piesārņojuma likvidēšanu, bioloģiskās daudzveidības attīstību u.c.

Vai zināji, ka transports rada 25% ES siltumnīcefekta gāzu emisiju, un to apjoms aizvien palielinās? Zaļā kursa mērķis ir līdz 2050. gadam samazināt šīs emisijas par 90%!

Tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, bet cilvēki nespēj tik ātri pielāgoties un apgūt tās. Projekts “Digitālā Eiropa”– tehnoloģijas, kas darbojas cilvēku labā – paredz, ka iedzīvotājiem uzlabosies digitālās prasmes, būs digitalizēts transports, tīrāka vide, uzticama digitālā identitāte, uzlabosies lauksaimniecība, medicīna utt.

Dalībnieku iespaidi:

Elīza Koļesinska 10.b: “Tiešsaiste bija labs ievads tēmā, sakarā ar piektdien notikušo Eiroparlamenta sēdi. Paplašināja manas zināšanas par Eiropas Savienības stiprajām pusēm un problēmām, kuras šobrīd apskata visvairāk, kā arī citām tēmām, kas šobrīd aktuālas.”

Erlends Kleikalīdis 11.b: “Jauks pasākums, kura laikā varēja iepazīties ar Eiropas Savienības priekšrocībām, trūkumiem un nākotnes plāniem.”

E Int 4

Lai realizētu visus iepriekš minētos projektus un tie veiksmīgi darbotos, visām Eiropas Savienības dalībvalstīm nepieciešams sadarboties.

Nobeigumā lektore sniedza izsmeļošas atbildes uz skolēnu jautājumiem, un pati uzdeva jautājumu, uz kuru būtu nepieciešams atbildēt ikvienam ES pilsonim - vai mums pašiem pietiks prāta saglabāt esošās vērtības un sasniegumus, kā arī izstrādāt un ieviest politiku, kas ātri spētu risināt problēmas?

Paldies skolotājiem D. Druveniecei un K. Klišānam par iniciatīvu un lekcijas organizēšanu!

lekcijas dalībnieku vārdā, Diāna Mierture