Sākums Ziņas Notikumi
30
Mar
Tiešsaistes skolu programmas lekcija “Iepazīsti Saeimu”
ivetao Īsā saite
24 Marts

24. martā attālināti notika tiešsaistes lekcija “Iepazīsti Saeimu ”, ko vadīja Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja apmeklētāju un informācijas centra konsultante Santa Āboltiņa. No mūsu skolas lekcijā piedalījās 12.b un 12.c klases pārstāvji, kas mācās politiku,  skolēnu parlamenta pārstāvji un interesenti.

Lekcijas mērķis bija izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.

Veiksmīgi tika izveidota lekcijas struktūra: sākotnēji lektore Santa Āboltiņa pastāstīja par to, kas ir Saeima un kā tā atšķiras no valdības; kādas ir Saeimas izpildāmās funkcijas (pieņemt likumus; apstiprināt budžetu; veidot starptautisko sadarbību; apstiprināt starptautiskos līgumus; apstiprināt amatpersonas u.c.) un kāds ir ikdienas darbs (arī attālināti). Tālāk sekoja interesanta un pārdomas rosinoša aktivitāte, kuras laikā mēs iejutāmies deputātu lomā un balsojām – par, pret vai atturamies - , pēc tam arī diskutējot par veiktajām izvēlēm.

Prieks, ka Saeima rīko dažādus pasākumus jauniešiem, lai popularizētu un vēstītu par savu darbību, piem., “Jauniešu Saeima”, fotokonkursi, Ēnu dienas, atvērto durvju dienas u.c.

Tiešsaistes lekcijas nobeigumā lektore Santa Āboltiņa  pastāstīja par savu kā sabiedrisko attiecību konsultantes ikdienu. Viņa minēja to, ka visinteresantākais darbā ir veidot pasākumus jauniešiem un citiem interesentiem, lai vēl plašāka mērķauditorija uzzinātu par Saeimas darbu un aicinātu piedalīties valsts politiskajā darbībā.

Lekcijas dalībnieku iespaidi:

Elīza Koļesinska: “Par daudz ko jau biju informēta un zināju, bet šī lekcija man palīdzēja vēl padziļinātāk iepazīt Saeimas darbu. Man ļoti patika galvenā aktivitāte:  iejutāmies deputātu lomā  un balsojām “par” vai “pret” dažādiem aktuāliem jautājumiem, par kuriem arī vēlāk diskutējām. Bija interesanti jautājumi. Esmu gandarīta par to, ka ir tāda “Jauniešu Saeima” - Latvijas Parlamenta projekts, kas ļauj jauniešiem izteikt un aizstāvēt savas idejas, iespējams, ka arī kāds no mūsu jauniešiem varētu būt viņu vidū!”

Aksels Kaulakāns: “Šajā attālinātajā lekcijā mums tika stāstīts par Saeimu, tās funkcijām un procesiem, kuri notiek mūsu valsts galvenajā orgānā. Mums tika skaidrota nozīme tādiem vārdiem, kā “opozīcija”, “koalīcija”, “valdība” u.c. Mēs varējām izmantot iespēju veikt balsošanu, pēc tāda paša principa, kā to dara mūsu ievēlētie ierēdņi. Kopumā šādu tiešsaistes nodarbību  iespēju es vērtēju pozitīvi – mums tika dota iespēja vairāk un plašāk izprast un iepazīties ar Saeimu, kā rezultātā šī iestāde vairs nešķiet tik slēgta un nepieejama.”

Paldies skolotājiem D. Druveniecei un K. Klišānam par iniciatīvu un  lekcijas organizēšanu!

lekcijas dalībnieku vārdā, D. Mierture, 10.b

Jēkabpils Valsts Ģimnāzija