Sākums Ziņas Notikumi
24
Nov
Tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci Rutu Štelmaheri
JvgAdmin Īsā saite

Tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci Rutu Štelmaheri
Valmieras pilsētas un novada latviešu valodas un literatūras skolotāju viesošanās mūsu skolā
„Mana pasaule maza
Kā kamols ko kaķēns
Dzenā pa grīdu
Asu nadziņu saplosīta
Tomēr tik liela ap to
Aplokās bezgalība”
 (R. Štelmahere)
Kāda rudenīgi skaista diena – 11. oktobris – padarīja mūsu pasauli lielāku un bagātāku. Tā bija diena, kad mūsu skolas humanitāro klašu skolēni tikās ar dzejnieci un mākslinieci Rutu Štelmaheri.
Jau par tradīciju mūsu skolā ir kļuvis tas, ka tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem organizē humanitārās programmas klašu skolēni. Šoreiz pasākuma scenāriju veidoja 12. c klase, bet pasākuma vadītāji bija Renāte Pagaste, Alise Svilpe, Jana Juste un Ernests Lenšs. Skolēni uzdeva dzejniecei pašu sagatavotus jautājumus par dzīvi, dzeju un mākslu. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt R. Štelmaheres dzeju gan skolēnu, gan arī pašas dzejnieces izpildījumā. Kaut gan R. Štelmaheres dzimtā pilsēta ir Jelgava, mēs, jēkabpilieši, viņu uztveram kā savējo un viņas dzejā atpazīstam savu pilsētu. Tāpēc pasākumā labi iederējās Līgas Kublinskas, Ievas Gercānes un Aivara Šestera veidotā fotoprezentācija par Jēkabpili. Īpaši noskaņu palīdzēja radīt mūzika: Nika Jaudzema ģitārspēle, Kristas Krūmiņas un Ojāra Seglēra izpildītais skaņdarbs saksofonam, skolotāju Harija Zdanovska un Sandras Bondares, kā arī ģimnāzijas ansambļa dziedātās dziesmas.
Pasākuma noslēgumā R. Štelmahere saņēma neparastu dāvanu: 12. c skolnieču Lūcijas Neicgales, Evas Survillo un Renātes Pagastes radīto gleznu, kurā meitenes centās attēlot, kā viņas redz un izjūt R. Štelmaheres dzeju.
Šī diena bija īpaša arī ar to, ka kopā ar mums bija ciemiņi – Valmieras pilsētas un novada latviešu valodas un literatūras skolotāji. Arī viņi ieklausījās R. Štelmaheres dzejā, bet vēlāk tikšanās turpinājās pie kafijas tases, kad dažādu novadu skolotāji dalījās pieredzē par savu darbu. Stāstījām valmieriešiem gan par savu pieredzi ikdienas darbā, gan par to, kādus pasākumus rīkojam saviem skolēniem, cenšoties motivēt viņus interesēties par latviešu literatūru un kultūru.
Valmieras skolotāji bija priecīgi par laipno uzņemšanu mūsu skolā, par mūsu skolēnu spējām gan vadīt pasākumu, gan izpildīt muzikālus priekšnesumus. Viņi atzinīgi novērtēja daudzās tikšanās ar ievērojamiem kultūras cilvēkiem. Valmierieši bija patīkami pārsteigti arī par mūsu pilsētu, kurā pēdējos gados vērojams daudz pozitīvu pārmaiņu. Ļoti augstu ciemiņi novērtēja mākslas galeriju „Mans's”.
Šķiroties katrs no viņiem aizveda līdzi rudenīgu kļavas lapu ar R. Štelmaheres dzejas rindām, veiksmes simbolus – kastanīšus un, cerams, labas atmiņas par mūsu skolu un mūsu pilsētu.
Paldies 12. c klasei, visām latviešu valodas skolotājām, mūzikas skolotājiem Sandrai Bondarei un Harijam Zdanovskim, mājturības skolotājai Ingai Purviņai, bibliotekārēm Maldai Dilbekai un Anitai Grigalovičai, vizuālās mākslas skolotājai Elgai Skrebelei un visiem, kas palīdzēja, atbalstīja, iesaistījās!