Sākums Ziņas Notikumi
13
Feb
Tikšanās ar JVĢ absolventēm
Biruta Īsā saite
Dsc 6931   10. februārī 11. klases audzēkņiem bija iespēja tikties ar ģimnāzijas absolventi Zani Bērziņu (2015.) un Sanitu Aldiņu (2007.).
Sanita ir beigusi studijas RISEBA, kur ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un pašlaik studē maģistrantūrā Banku Augstskolā, bet Zane studē 2.kursā LU ķīmijas fakultātē. Abas jaunietes ir iesaistījušās studentu organizācijā Southwestern, kur jau ilgu laiku darbojas Sanita, jo viņa ir mentore 22 studentiem personības attīstībā. Sanita, sakarā ar darbību Southwestern organizācijā, vairākas vasaras ir pavadījusi ASV, bet Zane tikai iepriekšējo vasaru uzturējās Arhanzasas štatā. Interesanti, ka viņas minētajā organizācijā ir iesaistījušas jau divus 2016. gada JVĢ absolventus.
Dsc 6938

Abas jaunietes ir uzkrājušas pieredzi, piedaloties un izturot atlases konkursu, viņas joprojām meklē izaicinājumus savas personības pilnveidei gan studiju ietvaros, gan brīvajā laikā un sabiedriskajā darbībā.

Ar prezentācijas palīdzību studentes pārliecināja skolēnus par nepieciešamību attīstīt prasmi izvirzīt mērķus, par gribas audzināšanu, grūtību pārvarēšanu, rakstura veidošanu un vispusīgu personības attīstīšanu. Viņu stāstījumu paspilgtināja ainas no personīgās pieredzes. Abas studentes uzsvēra, ka personības veidošana katram apzināti jāsāk jau skolas laikā un norādīja, ka, mācoties ģimnāzijā, viņām ir bijis daudz šādu iespēju, ko abas arī izmantojušas.

 Abas jaunietes ar gandarījumu atcerējās ģimnāzijas gadu iespējas piedalīties olimpiādēs un konkursos, aktīvo darbību ārpusstundu pasākumos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādi un aizstāvēšanu, sportošanu, un aicināja tagadējos ģimnāzistus izmantot visas skolas dotās iespējas.

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa