Sākums Ziņas Notikumi
24
Aug
Tiksimies 1. septembrī!
Biruta Īsā saite

Zinošam, protošam -
Tam turēt tēvu zemi.

(A. Kronvalds)

Dsc 0277

Plkst. 8:40 pulcēšanās audzinātāja kabinetā.

Plkst. 8.50 klases dodas katra uz savu norādīto vietu Kalpaka laukumā.

Plkst. 9.00 – 10.00 (aptuveni) svinīgs Zinību dienas svētku brīdis Kalpaka laukumā.

Pēc svinīgās līnijas klases stunda audzinātāja kabinetā – “Tikšanās labākajiem!”:
klasesbiedri + audzinātājs = iepazīšanās vai atkalsatikšanās prieks

Pēc klases stundas (no plkst. 10.50 līdz plkst. 13.00) plānotas 3 mācību stundas – ievadstundas. Stundu sarakstu varēsi apskatīt 31.08. ģimnāzijas mājaslapā. 1.septembrī ņem līdzi mācību līdzekļus šīm 3 mācību stundām!

Vecākus šogad diemžēl pulcēšanās ierobežojumu dēļ uz svinīgo pasākumu neaicinām!

Lai visiem – skolēniem, vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un skolas
darbiniekiem – ražīgs jaunais mācību gads!

Jaunajiem klašu kolektīviem šādi audzinātāji un klašu telpas:

  • 7.a klase – audz. Anita Šteinberga 223. kab.
  • 7.b klase – audz. Silvija Tumanova 324. kab.
  • 7.c klase – audz. Inga Ermansone 118. kab.
  • 10.a klase – audz. Ilze Blūma 313. kab.
  • 10.b klase – audz. Rita Meža – Eriņa 312. kab.