Sākums Ziņas Notikumi
9
Apr
Tradicionālais matemātikas pasākums 6.-9.kl. skolēniem- Zemgales novada 14. atklātā matemātikas olimpiāde 2015.gada 19.martā JVĢ
Biruta Īsā saite

Olimpiādē piedalījās 206 dalībnieki no 21 skolas. Labākie matemātiķi bija ieradušies no Bauskas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas,Spīdolas ģimnāzijas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas,Daugavpils 3.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Zasas vidusskolas, Viesītes vidusskolas,Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma 2.pamatskolas, Sunākstes pamatskolas, Ogres sākumskolas, Lapmežciema pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas, Dunavas pamatskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.

Jau četrpadsmito gadu pēc kārtas kā kopprojektu sadarbībā ar SEB banku olimpiādi organizēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas fizikas, matemātikas, informātikas skolotāju metodiskā komisija.

Olimpiādes atklāšanā dalībniekus uzrunāja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbā Rita Kļaviņa.
Pavasarīgu sveicienu bija sagatavojuši ģimnāzijas dejotāji un dziedātāji (sk.I.Feldmane, sk.S.Bondare, sk.H.Zdanovskis).
Pēc matemātikas uzdevumu izlozes skolēni devās uz kabinetiem, lai sāktu risināt uzdevumus. Matemātikas skolotājiem šajā laikā notika pieredzes apmaiņas seminārs, kuru vadīja I.Blūma.

Kad uzdevumu risināšanai atvēlētais laiks bija beidzies, jaunie matemātiķi piedalījās dažādās atrakcijās sporta zālē, darbojās Prāta spēļu kabinetā un sērfoja internetā. Nodarbības vadīja ģimnāzijas aktīvie skolēni skolotāju R.Meža-Eriņas, L.Vizules un B.Lasmanes vadībā.

Diplomus, atzinības rakstus un SEB balvas saņēma visi olimpiādes dalībnieki, kuri ieguva godalgotas vietas un atzinību, kā arī laureātu skolotāji (kopskaitā 77 skolēni un 35 skolotāji), bet pilnīgi visi dalībnieki saņēma SEB dāvinātās pildspalvas ar olimpiādes simboliku.

Lūk, 14 atklātās Zemgales novada 6.-9. klašu matemātikas olimpiādes 1.vietas ieguvēji:

 • Renārs Zalaks (6.klase) no Jēkabpils pamatskolas (skolotāja Lubova Gorpiņiča),
 • Norberts Nikitenko (6.klase) no Ogres sākumskolas (skolotāja Daila Živuļina),
 • Linda Nordena (6.klase) no Tukuma 2.vidusskolas (skolotāja Sanita Birzniece),
 • Niklāvs Dmitrijs Zibailo (6.klase) no Jaunogres vidusskolas (skolotāja Ludmila Karasjova),
 • Ksenija Izotova (6.klase) no Jaunogres vidusskolas (skolotāja Ludmila Karasjova),
 • Aivita Mūze (7.klase) no Siguldas Valsts ģimnāzijas (skolotāja Indra Upīte-Dambīte),
 • Viktorija Solovjova (7.klase) no Tukuma 2. pamatskolas (skolotāja Agrita Apine),
 • Valerija Jablonska (7. klase) no Daugavpils 3. vidusskolas (skolotāja Anna Stavicka),
 • Paulīne Leimane (8.klase) no Tukuma 2. vidusskolas (skolotāja Sanita Birzniece, skolotāja Olga Antule),
 • Andželika Gladkova (8.klase) no Siguldas Valsts ģimnāzijas (skolotāja Daiga Jēkabsone),
 • Agnese Upīte (9.klase) no Siguldas Valsts ģimnāzijas (skolotāja Indra Upīte-Dambīte),
 • Klinta Madara Greiliha (9.klase) no Spīdolas ģimnāzijas (skolotāja Anita Indāre),
 • Maija Dimza (9.klase) no Ogres Valsts ģimnāzijas (skolotāja Vija Sleže).

Informāciju par 1.,2.,3. vietas un atzinības ieguvējiem var skatīt šeit.

Saldas balvas un diplomus saņēma arī sporta aktivitāšu uzvarētāji.

Olimpiādes dalībniekus sveica Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis. Uzvarētājus sveica sporta deju kluba „Alianse” dejotāji (skolotāja Ina Vāvere).

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs izsaka sirsnīgu paldies par ilggadējo sadarbību olimpiādes organizēšanā SEB bankai, īpaši Jēkabpils filiāles pārvaldniekam Kasparam Čanderam.

Liels paldies arī visiem matemātikas draugiem un viņu skolotājiem! Mirķļus no olimpiādes vari tvert šeit.

Uz tikšanos pēc gada Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, jau 15. atklātajā Zemgales novada 6.-9. klašu matemātikas olimpiādē.

Sarmīte Vilcāne,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas fizikas, matemātikas, informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja