Sākums Ziņas Notikumi
9
Apr
Tradicionālais matemātikas pasākums, Zemgales novada 13.atklātā matemātikas olimpiāde Jēkabpils Valsts ģimnāzijā
Biruta Īsā saite

Olimpiādē piedalījās 208 dalībnieki no 22 skolām. Labākie matemātiķi bija ieradušies no Daugavpils, Jelgavas, Siguldas, Aknīstes, Tukuma, Viesītes, Salas, Pļaviņu, Ogresgala, Ogres, Lapmežciema, Ķeguma novadiem.

Jau trīspadsmito gadu pēc kārtas kā kopprojektu sadarbībā ar SEB banku olimpiādi organizēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas fizikas, matemātikas, informātikas skolotāju metodiskā komisija.

Pēc matemātikas uzdevumu izlozes skolēni devās uz kabinetiem, lai sāktu nopietni strādāt. Matemātikas skolotājiem šajā laikā notika tradicionālā nodarbība ”Radošā darbnīca”. Skolotāju radošie darbi tika apkopoti un izstādīti olimpiādes noslēgumā.

Kad uzdevumu risināšanai atvēlētais laiks bija beidzies, skolu komandas piedalījās dažādās atrakcijās sporta zālē. Bija iespēja darboties Prāta spēļu kabinetā, sērfot internetā, klausīties mūziku un dejot, noskatīties JVĢ deju kolektīva „Kauranieši’’ jubilejas koncertu.

Diplomus, atzinības rakstus un SEB balvas saņēma visi olimpiādes dalībnieki, kuri ieguva godalgotas vietas un atzinību, ka arī laureātu skolotāji (kopskaitā 72 skolēni un 34 skolotāji), bet pilnīgi visi dalībnieki saņēma SEB dāvinātās pildspalvas ar olimpiādes simboliku.

Lūk, 13.atklātās Zemgales novada 6. -9.klašu matemātikas olimpiādes 1. vietas ieguvēji (visus JVĢ audzēkņus, kas ieguva vietas meklē šeit):

 • Ieva Sarksņa – 6.klase no Ogres sākumskolas (sk. S.Kalniņa)
 • Valerija Jablonska – 6.klase no Daugavpils 3. Vidusskolas (sk. AStavicka)
 • Viktorija Solovjova - 6.klase no Tukuma 2.pamatskolas (sk. A.Apine)
 • Diana Ivanova – 6.klase no Jēkabpils 2.vidusskolas (sk. V.Lovčinovska)
 • Māris Maikls Mitrevics – 7.klase no Siguldas Valsts ģimnāzijas (sk. D.Jēkabsone)
 • Paulīne Leimane – 7.klase no Tukuma 2.vidusskolas (sk. O.Antule)
 • Alise Vaivode – 7.klase no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. I.Feldmane)
 • Valdemārs Felcis – 7.klase no Daugavpils Valsts ģimnāzijas (sk. N.Borisova)
 • Agnese Upīte – 8.klase no Siguldas Valsts ģimnāzijas (sk. I.Upīte-Dambīte)
 • Mārtiņš Robežnieks – 8.klase no Spīdolas ģimnāzijas (sk. A.Indāre)
 • Klinta Madara Greiliha – 8.klase no Spīdolas ģimnāzijas (sk. A.Indāre)
 • Matīss Koļesinskis – 8.klase no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. E.Vārna)
 • Kārlis Vagalis – 9.klase no Daugavpils Valsts ģimnāzijas (sk. S.Proščinko)
 • Madara Ratniece – 9.klase no Spīdolas ģimnāzijas (sk. M.Jirgensone)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs izsaka sirsnīgu paldies par ilggadējo sadarbību olimpiādes organizēšanā SEB bankai, īpaši Jēkabpils filiāles pārvaldniekam Kasparam Čanderam.

Liels paldies arī visiem matemātikas draugiem un viņu skolotājiem!

Uz tikšanos pēc gada Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, jau 14.atklātajā Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiādē!

Sarmīte Vilcāne, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
fizikas, matemātikas, informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja

p.s. Mikļus meklē "Mirkļos"!