Sākums Ziņas Notikumi
31
Mar
Valsts ģimnāziju erudīcijas konkurss „Rēbusiņš”
Biruta Īsā saite

 

Konkurss Jurmalas VG 005 M 

Dalībniekiem konkursā bija jāveic dažādi uzdevumi, dažādās stacijās: ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, matemātikas, angļu valodas, literatūras, teātra un latviešu kino. Katrai komandai bija jāsagatavo prezentācija par savu komandu un skolu, un mūsu devīze bija: „Ja ir grūti, vajag spēt, stipriem būt un uzvarēt!”

Viena no interesantākajām stacijām bija par ķīmijas tematu. Tur mūsu komandai bija jāpagatavo biezpiens 15 min laikā. Visi komandas dalībnieki to darīja pirmo reizi un tas bija patiešām interesanti. Diezgan lielu popularitāti dalībnieku vidū ieguva kino/literatūras stacija, kurā tika rādīti latviešu mākslas filmu fragmenti. Protams, tika nodrošināta arī savdabīga atpūta teātra stacijā, kā arī pēc praktiskajiem uzdevumiem bija iespēja jautri pavadīt laiku klausoties lielisku mūziku un mielojoties ar sagādāto cienastu.

Mūsu komanda ieguva godpilno 4.vietu un no 3.vietas šķīra tikai 0,5 punkti. Tomēr tas nebija iemesls, lai bēdātos, jo komanda saņēma balvas par atjautīgāko jautājumu un aktīvu dalību konkursā.

Liels paldies visiem skolotājiem, kas aktīvi piedalījās komandas sagatavošanas darbos!

E.Pašuna un L.Vītola (8.b)

Konkurss Jurmalas VG 009 M
Konkurss Jurmalas VG 010 M
Konkurss Jurmalas VG 011 M
Konkurss Jurmalas VG 012 M Konkurss Jurmalas VG 013 M Konkurss Jurmalas VG 014 M Konkurss Jurmalas VG 017 M Konkurss Jurmalas VG 018 M Konkurss Jurmalas VG 028 M