Sākums Ziņas Notikumi
13
Feb
Valsts ģimnāziju skolēnu pašpārvaldes tiekas Madonā
Biruta Īsā saite
 Img 6340

Šī gada 10.februārī Madonā notika Valsts ģimnāziju pašpārvalžu salidojums 2017, ko tradicionāli organizē Madonas Valsts ģimnāzija.

Kopā darbojoties 14 Valsts ģimnāziju parlamentu/pašpārvalžu pārstāvjiem, dienu aizvadījām gan izklaidējošās aktivitātēs, gan sarunās un diskusijās par skolu pašpārvalžu darbību. Dienas pirmajā daļā pasākuma dalībniekus gan smīdināja, gan pārbaudīja un lika atraisīties Madonas Valsts ģimnāzijas absolvente, Radio SWH ētera balss un improvizācijas šova "Spiediens" aktrise Sanda Dejus praktiskā nodarbībā "Improvizācija- pamatmetode radošuma attīstīšanai un publiskas uzstāšanās prasmju pilnveidošanai". Pēc maltītes ieturēšanas Madonas Valsts ģimnāzijā sekoja grupu diskusijas Madonas "Ideju cehā", kur 7 stacijās diskutējām, dalījāmies pieredzē, analizējām un vērtējām grupās citu skolu pašpārvalžu darbību, struktūru, pienākumu sadali, pasākumu organizēšanu, mācību stundu kavējumus, sabiedrisko attiecību izpausmi, skolēnu motivāciju mācīties. Diskusiju laikā izskanējušās idejas, priekšlikumi un noderīgās atziņas tika liktas uz papīra, ko pasākuma beigās organizatori  arī vēlreiz akcentēja un uzsvēra, veicot kopsavilkumu un  sakot paldies visu skolu pārstāvjiem un skolotājiem.

JVĢ skolēnu parlamenta prezidente A. P. Pavlova