Sākums Ziņas Notikumi
11
Mai
Valsts pārbaudes darbu grafiks
Biruta Īsā saite

Ārkārtējās situācijas dēļ tika mainīts 2019./2020.m.g.valsts pārbaudījumu grafiks (skaties šeit).

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 12.klasēm notiks. Skolēniem jākārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni:

1) vienā svešvalodā pēc izvēles,
2) latviešu valodā,
3) matemātikā.

Ceturtais izvēles eksāmens nav obligāts, skolēni to kārto pēc nepieciešamības.

Necentralizētie eksāmeni ekonomikā un informātikā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tiks organizēti saskaņā ar valsts pārbaudījumu grafiku.

Ģimnāzijas organizētais eksāmens kulturoloģijā notiks 16.jūnijā.