Sākums Ziņas Notikumi
22
Okt
Vecāku diena 01.11.2018
Biruta Īsā saite

Saules zelta pielietais rudens drīz ienesīs Jūsu mājās bērna pirmo šī mācību gada liecību ar starpvērtējumu, jo brīvlaiks ir klāt.

22.10. – 26.10 – skolēnu rudens brīvdienas

29.10. – skolēni saņems liecības ar starpvērtējumu

1.11. – skolā Vecāku diena. Piedāvājam vecākiem iespēju apmeklēt mācību stundas; no 16.00 līdz 19.00 aicinām uz individuālām sarunām ar skolotājiem, atbalsta personālu, administrāciju. Nāciet ar jebkuru Jums svarīgu jautājumu! Mācību rezultātu, uzvedības uzlabošanas jautājumos vēlams uz sarunu nākt kopā ar bērnu, jo trīspusējas sarunas vienmēr ir auglīgākas.

Paldies par atbalstu un sadarbību!

ģimnāzijas pedagogu kolektīvs