Sākums Ziņas Notikumi
12
Mar
Vizuālās mākslas jaunumi
Biruta Īsā saite

9.martā Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centrā notika vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Rakstu darbi” 1.kārtas 2.posms, kurā JVĢ skolēni guva labus panākumus.

Konkursu jau piekto gadu Latvijā organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Šī gada konkursa tēmas – „Rakstu darbi” – ietvaros dalībnieki tika aicināti pētīt sava novada zīmes, rakstus, ornamentus un atveidot radošos, oriģinālos vides objektos.

Lai piedalītos konkursā dalībnieki veidoja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus (individuālos, kopdarbus un kolektīvos darbus) atbilstoši konkursa tēmai: vizuālajā mākslā: zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās, kā arī citus divās dimensijās veidotus darbus; vizuāli plastiskajā mākslā: trīsdimensiju darbus izstādei dažādās tehnikās.

Projekts tiek īstenots trīs kārtās(skola – pilsēta – novads – valsts).

Vispirms notika 1.kārtas 1.posms – skolā. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tas norisinājās februārī un uz 1.kārtas 2.posmu (pilsētas skati) tika nosūtīti 10 darbi. To autori: E. Freimane (7.a) , P. Jasinska( 7.c), P.Ancāne (7.b), A. Ozola (7.b), P. Vegnere (7.b), M. Briška (8.b), E. Valte (8.c), R. Neifelde (8.d), E. Pašuna (9.b), L.Salmiņa (9.b), L. Vītola (9.b), E. Mickeviča (9.c)

Lepojamies, ka 3 mūsu skolas skolēnu darbi pārstāvēs Jēkabpils pilsētu arī novada skatē:

 1. M. Briška 8.b ar viz.mākslas darbu „Veltījums Krišjānim Baronam
 2. P. Ancāne, A. Ozola un P. Vegnere 7.b ar grupas darbu viz. plastiskajā mākslā „Dievīts raksta debesīs vienu mazu grāmatiņu
 3. L. Vītola 9.b ar viz. plastiskās mākslas darbu „Bij manā pūriņā trejdeviņi gabaliņi

Pavisam 1.kārtas 2.posmā ar saviem darbiem piedalījās 4 Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu skolēni, no kuriem 9 oriģinālākie un interesantākie darbi tika izvirzīti uz konkursa 2.kārtu, kas notiks kultūrvēsturiskajos novados - 2015.gada aprīlī. (Jēkabpils piedalīsies Latgales novadā – 8.aprīlī Daugavpilī). Vēlēsim labu veiksmi mūsu skolēniem novadu skatē!

Konkursa 3.kārta notiks XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izstādē Rīgā (vieta tiks precizēta) no 2015.gada 6. līdz 12.jūlijam.

* * *

5.martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika skolas vizuālās mākslas olimpiāde 7. – 12.klasēm. Šogad skolēni tika aicināti iepazīt Raiņa un Aspazijas dzeju un 3 astronomisko stundu laikā ar krāsainās grafikas palīdzību (akvarelis + melna krāsa) veikt ilustrāciju A3 formātā kādam Raiņa vai Aspazijas izlozētam dzejolim. Vērtējot darbus tika ņemta vērā gan dzejoļa satura un tajā minēto tēlu vizualizācija, gan akvareļtehnikas lietojums, grafikas elementu izmantošana, darba kopējā kompozīcija, tehniskā izpildījuma kvalitāte, gan oriģinalitāte idejas atklāsmē. Veiksmīgākie darbu autori savās klašu grupās 12. martā pārstāvēs skolu Jēkabpils pilsētas un apvienoto novadu olimpiādē:

 1. Ardis Avotiņš 7.a
 2. Elfa Miezāka 7.a
 3. Anna Rutmane 7.a
 4. Andrejs Pudāns 7.b
 5. Rasa Martinova 8.a
 6. Kristaps Lapsa 8.b
 7. Evija Valte 8.c
 8. Rēzija Neifelde 8.d
 9. Nikola Ščadro 9.a
 10. Elīna Pašuna 9.b
 11. Liene Salmiņa 9.b
 12. Evelīna Elksnīte 12.c
 13. Kārlis Klišāns 12.c

Paldies visiem skolas olimpiādes dalībniekiem par radošu darbu!

Līdz 16. martam Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 2.korpusa 2.stāva foajē ir iespēja apskatīt visu skolas vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbu izstādi.

JVĢ viz.m. skolotāja E.Skrebele