Sākums Ziņas Notikumi
6
Jan
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde "Manas mājas"
Biruta Īsā saite
20170103 Manmaj Plakats

No 2017.gada 2.janvāra līdz 5.februārim kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā, ir apskatāma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde “Manas mājas”.

Valsts izglītības satura centrs 2016.gadā organizēja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu konkursu. Tā mērķis bija aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus izglītībā. Vienlaikus, izvēloties konkursam tēmu “Manas mājas”, pedagogi tika rosināti sadarbībā ar saviem audzēkņiem domāt par Latviju tās nozīmīgās jubilejas zīmē.

2016.gada aprīlī konkursa dalībnieku darbu izstādes un pedagogu pieredzes apmaiņas semināri norisinājās Limbažos, Talsos, Bauskā, Līvānos, Carnikavā un Rīgā, bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”.

Izstādē “Manas mājas” apkopoti konkursa laureātu darbi. Konkursa tēma rosinājusi dalībniekus veidot visdažādākās interpretācijas, aicinot domāt ne tikai par māju kā arhitektūras formu, bet arī par mājas sajūtu, cilvēkiem, vidi un lietām, kas to rada. Par māju kā alegoriju un par mūsu kopīgajām mājām - Latviju.

Izstādē apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar pedagogu radošo procesu – izsekot ceļam no idejas līdz tās realizācijai audzēkņu darbos.

Izstādes dalībnieku – laureātu vidū ir arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja Elga Skrebele, kuras izstrādātais metodiskais materiāls „Kolektīvs gleznojums - puzle” tika novērtēts ar 2.pakāpes diplomu Latgales novada skatē.