Sākums Ziņas Notikumi
22
Mar
Zemgales novada atklātajai matemātikas olimpiādei – 15
Biruta Īsā saite

17.martā Jēkabpils Valsts ģimnāzija sagaidīja 288 labākos matemātiķus un viņu skolotājus no 26 dažādām Latvijas skolām.

Jau piecpadsmito gadu pēc kārtas kā kopprojektu ar SEB banku olimpiādi organizēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (JVĢ) matemātikas, fizikas un informātikas Metodiskā komisija.

Labākie matemātiķi bija ieradušies no Bauskas sākumskolas, Smārdes pamatskolas, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas, Lapmežciema pamatskolas, Ogres sākumskolas, Ogresgala pamatskolas, Krustpils pamatskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Ogres 1.vidusskolas, Tukuma 2.vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Zasas vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.

Olimpiādes atklāšanā dalībniekus uzrunāja SEB bankas Jēkabpils filiāles vadītājs Kaspars Čanders, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste Sarmīte Strapcāne, JVĢ direktors Valerjans Vizulis un direktora vietniece Rita Kļaviņa.

Pavasarīgus sveicienus bija sagatavojuši Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Tukuma 2.vidusskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Lapmežciema pamatskolas matemātiķi.

Pēc matemātikas uzdevumu izlozes skolēni devās uz kabinetiem, lai sāktu nopietni strādāt. Darbu vadīja ģimnāzijas labākie audzēkņi, kuri labprāt pavasara brīvdienās iesaistījās arī pasākuma sagatavošanā, rūpējoties par olimpiādes dalībnieku brīvā laika organizēšanu.
Matemātikas skolotājiem šajā laikā notika tikšanās ar valsts matemātikas olimpiāžu laureātu Juri Venčeli.

Kad uzdevumu risināšanai atvēlētais laiks bija beidzies, skolēnu komandas piedalījās dažādās aktivitātēs sporta zālē, spēlēja galda spēles, darbojās Prāta spēļu turnīrā, piedalījās konkursā „Erudīts”, sērfoja Internetā, kā arī iepazinās ar „Ķīmijas burvību” dažādos eksperimentos.
Skolotāji šajā laikā nopietni strādāja komisijās skolēnu darbu vērtēšanā.

Diplomus, atzinības rakstus un SEB balvas saņēma visi olimpiādes dalībnieki, kuri ieguva godalgotas vietas un atzinību, kā arī laureātu skolotāji (kopskaitā 95 skolēni, 35 skolotāji), bet pilnīgi visi dalībnieki saņēma SEB dāvinātās pildspalvas, suvenīrus un jubilejas šokolādes ar olimpiādes simboliku.

Diplomus un saldas balvas saņēma arī sporta aktivitāšu uzvarētāji, kā arī konkursa „Erudīts” labākie dalībnieki.

Dsc 4065M 

Lūk, Jēkabpils pilsētas un novadu, 15.atklātās Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiādes 1.vietas ieguvēji:

 • Ksenija Šlotska (9.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. S.Vilcāne)
 • Andris Tutins (8.kl.) no Jēkabpils 2.vidusskolas (sk. V.Lovčinovska)

2.vietas ieguvēji:

 • Alīna Heislere (7.kl.) no Viesītes vidusskolas (sk. A.Brūvere)
 • Annija Vaska (8.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. L.Vizule)
 • Ieva Veipa (8.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. R.Meža-Eriņa)
 • Māris Upenieks (8.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. R.Meža-Eriņa)
 • Estere Freimane (8.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. I.Feldmane)

3.vietas ieguvēji:

 • Ralfs Rubenis (7.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. S.Vilcāne)
 • Jūlija Zarkeviča (7.kl.) no Jēkabpils 2.vidusskolas (sk. I.Korabovska)
 • Zanda Zaļakmene (6.kl.) no Viesītes vidusskolas (sk. I.Martuženoka)
 • Anete Ūzuliņa (6.kl.) no Jēkabpils 3.vidusskolas (sk. I.Bičole)
 • Amanda Lapsa (6.kl.) no Jēkabpils pamatskolas (sk. V.Škarstāne)

Atzinības ieguvēji:

 • Elīza Lindāne (9.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. S.Vilcāne)
 • Artūrs Kovrigo (8.kl.) no Viesītes vidusskolas (sk. I.Martuženoka)
 • Toms Prokopenko (7.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. S.Vilcāne)
 • Renārs Zalaks (7.kl.) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (sk. S.Vilcāne)
 • Ralfs Jakovļevs (6.kl.) no Jēkabpils pamatskolas (sk. V.Škarstāne)
 • Krista Fadejeva (6.kl.) no Jēkabpils pamatskolas (sk. Ļ.Gorpiņiča)

Informāciju par matemātikas olimpiādes dalībnieku rezultātiem var skatīt šeit.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs izsaka sirsnīgu paldies par ilggadējo sadarbību olimpiādes organizēšanā SEB bankai, īpaši Jēkabpils filiāles vadītājam Kasparam Čanderam.

Liels paldies arī visiem matemātikas draugiem un viņu skolotājiem!

Lai prieks par paveikto un uz tikšanos pēc gada Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, jau 16.atklātajā Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiādē.

Sarmīte Vilcāne,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas-fizikas-informātikas skolotāju
Metodiskās komisijas vadītāja