Sākums Ziņas Notikumi
29
Mar
Zemgales reģiona skolēnu ZPD konferencē
Biruta Īsā saite

23. martā Jelgavā notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7.konference, kurā piedalījās 158 darbu autori ar 133 darbiem, sadalītiem 23 dažādās sekcijās, atbilstoši 40 zinātnes nozarēm.

Vislielākais darbu skaits bija veselības, vides un bioloģijas sekcijās.

Darbus vērtēja 73 eksperti - LLU mācībspēki.

No mūsu ģimnāzijas šogad konferencē piedalījās tikai divi darbu autori: Artjoms Soboļevs (12.b.) ķīmijas sekcijā un Ēriks Ozols (10.c) - kulturoloģijas sekcijā.

Artjoms ieguva 3. vietu, viņš bija arī viens no 43 skolēniem, kuri saņēma apliecinājumu par tiesībām studēt kādā no 3 LLU fakultātēm ārpus konkursa par budžeta līdzekļiem.

Ēriks savā sekcijā ieguva 2. vietu, un abi pētnieki tika izvirzīti dalībai Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā.

Priecājamies par jauno pētnieku sniegumu un vēlam veiksmi turpmāk!

JVĢ direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa