Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
20
Mar
Ģimnāzijas 11.-12. klašu skolēnu sasniegumi 49. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posmā
ivetao Īsā saite

2023. gada 1. februārī notika 49. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posms 11.-12. klašu skolēniem, un olimpiādes tēma bija trimdas dzejnieka Linarda Tauna dzeja. Dalībniekiem bija jāveic uzdevumi par literatūras, valodas un kultūras dzīves nozīmīgākajiem notikumiem 2022. gadā, uzdevumi literatūrā, valodā un tekstveidē.

Jēkabpils Valsts ģimnāziju olimpiādē pārstāvēja 8 skolnieces:

11. klašu grupā Tīna Bandere (sk. J. Vanaģele) ieguva 1.vietu, Linda Kļavinska (sk. K. Modnika) ieguva 3. vietu , Annija Liepkalne un Sanija Zane Joele (abām sk.Kristīne Modnika) ieguva atzinību, Linda Rasnača un Alise Maisaka (arī K. Modnikas skolnieces) ieguva pieredzi piedaloties.

12. klašu grupā startēja Jete Dzene un Diāna Mierture (abām skolotāja Dace Druveniece). Diānai Mierturei 1. vieta 2. posma jeb Jēkabpils novada olimpiādē, un viņa ir uzaicināta uz 3. posmu – valsts olimpiādi.

3. posma olimpiāde notiks 3. aprīlī. Lai veicas Diānai un viņas skolotājai! Ir svarīgi savu varēšanu apliecināt olimpiādē, lai gan tas prasa papildus darbu gan no skolēnu, gan skolotāju puses.

Priecājamies par talantiem un viņu apņēmību, mērķtiecību, interesi par valodu un literatūru.

JVĢ Latviešu valodas un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas pedagogu vārdā Inga Ermansone