Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
16
Feb
Dalība Jaunatnes līdzdalības projektu darbnīcās
ivetao Īsā saite
Projekts 1  

Līdz 2022. gada 11. novembrim organizāciju un iestāžu (skolu, jauniešu centru) pārstāvju komandas tika aicinātas pieteikties klātienes projektu darbnīcām, lai veiksmīgi sagatavotu Jaunatnes līdzdalības projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”.

No Jēkabpils darbnīcās piedalījās Jauniešu klubs “13. pirmdiena” un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārstāves Evelīna, 10.a, un skolotāja Sarmīte Stikāne.

Projekts 2 (1)  

Projekta darbnīcas tika rīkotas divos līmeņos, kuros apmācību dalībnieki strādāja pie savām līdzdalības projekta idejām. 1. līmeņa mācības norisinājās no 22.11.2022. līdz 23.11.2022 Cēsīs. Šajās divās dienās dalībnieki uzzināja par dažādiem programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidiem, prioritātēm, Eiropas Jaunatnes mērķiem, kā arī sīkāk guva ieskatu par “Erasmus+” līdzdalības projektiem.

2. līmeņa mācībās (25.01.2023. - 27.01.2023.) jauniešiem bija iespēja praktiski strādāt ar projekta pieteikumiem. Tika iegūtas zināšanas par dažādām "ledus laušanas" aktivitātēm, kā arī tuvāk tika iepazīti jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām.

Evelīna Stikāne, 10.a