Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
9
Mar
Draudzīgā Aicinājuma akcija ģimnāzijā 2023. gada februārī
ivetao Īsā saite
12A  

Mūžīgas vērtības ir modernas, nav vecmodīgas. Mūžīga vērtība ir prasme lasīt. Moderni ir lasīt. Moderna ir grāmata- ceļojuma apraksts, kulinārijas recepšu apkopojums, modes katalogs, svešvārdu vārdnīca, dzejoļu izlase, pasaku krājums, detektīvs, kur ļauno uzvar labais. Grāmatu var lasīt, var arī nelasīt, var pārlasīt, var palasīt un domāt, apzināties, iedvesmoties. Ir dažādi ceļi, kā grāmata nonāk līdz cilvēkam. Viens no tiem – dāvināt grāmatu.

Ļoti, ļoti daudz skolēnu, skolotāju, tehnisko darbinieku ir atsaukušies Draudzīgajam Aicinājumam.

Ģimnāzijas bibliotēkā ir saņemtas 57 jaunas grāmatas. Liels paldies!

Lielais paldies:

7.b klasei un audzinātājai Edītei Vārnai

11.c klasei un audzinātajai Anitai Grigalovičai

12.a klasei un audzinātājai Ilzei Blūmai

11.b klasei un audzinātājai Kristīnei Modnikai

9.b klasei un audzinātājai Silvijai Tumanovai

8.c klasei un audzinātājai Dacei Seglērei

Skolotājām: Sandrai Turkupolei, Anitai Vanagai, Silvijai Tumanovai, Sandrai Saksonei, Zaigai Vēverei, Ingai Ermansonei, Ilzei Zariņai, Kristīnei Modnikai, Leontīnei Vizulei, Stellai Mekšai, tehniskajai darbiniecei Svetlanai Savčenko.

8.d klasei un audzinātājai Anitai Vanagai

8.a klasei un audzinātājai Sandrai Bondarei

9.a klasei un audzinātājai Anitai Šteinbergai

7.a klasei un audzinātājai Sarmītei Stikānei

12.b klasei un audzinātājai Ritai Meža-Eriņai

11.a klasei un audzinātājai Dagnijai Vībānei

Skolas administrācijai: Valerjanam Vizulim, Maldai Dilbekai, Dacei Druveniecei, Skaidrītei Ozoliņai, Ritai Kļaviņai, Birutai Lasmanei, Andrim Vēverim.

Liels paldies!

Dāvināto grāmatu saraksts

Fotomirkļi