Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
21
Mar
JVĢ skolēniem veiksmīgs starts vizuālās mākslas konkursa 1. kārtā
ivetao Īsā saite

Marta sākumā noslēdzās Latvijas bērnu un jauniešu mākslas darbu ikgadējā konkursa 1. kārta (novadu/pilsētas skate). Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Konkursam šogad ir dots nosaukums „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” Risinot konkursa tēmu, dalībnieki tika aicināti akcentēt savai dzīvesvietai (pagastam, novadam, pilsētai, Latvijas vēsturiskajai zemei - Vidzemei, Kurzemei, Latgalei, Zemgalei, Sēlijai) raksturīgo: vidē, dabā, kultūrā, vēsturē, valodā, vai sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās.

E Kristapsone Pilsētā Pie Upes L Germane Tumša Nakte Zila Debess E Bilinska Div Māsiņas Sasatika E Strašnova Rakstu Raksti A Dombrovska Krustpils Polka S Kellere Sēlijas Dižgaru Gaismā

No Jēkabpils Valsts ģimnāzijas uz konkursa 1. kārtu tika iesniegti 6 skolēnu vizuālās mākslas darbi: Evelitas Kristapsones 8.b akvarelis “Pilsētā pie upes”, Lolitas Germanes 8.a gleznojums “Tumša nakte, zila debess”, Elvitas Bilinskas 9.c darbs jauktā tehnikā “Div’ māsiņas sasatika”, Elīnas Strašnovas 9.b ģipša gravējums “Rakstu raksti”, Andas Dombrovskas 10.c gaismas instalācija “Krustpils polka” un Sāras Kelleres 10.c grafiku instalācija “Sēlijas dižgaru gaismā”.

Ar prieku paziņojam, ka visi mūsu skolnieču darbi ir izturējuši atlasi un izvirzīti dalībai konkursa 2. kārta (kultūrvēsturisko novadu kārta - skate), kas norisināsies 20. aprīlī Daugavpilī.

Šobrīd līdz marta beigām ikviens ir aicināts apskatīt visus Jēkabpils pilsētas un novadu konkursa 1. kārtai iesniegtos darbus izstādē Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centrā 1. stāva zālē.

Vēlot veiksmi turpmākajā konkursa gaitā -

JVĢ vizuālās mākslas skolotāja Elga Skrebele