Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
2
Mar
Sasniegumi fizikas valsts 73. olimpiādes 2. posmā
ivetao Īsā saite

Fizikas valsts 73. olimpiādes 2. posms notika 20. janvārī.

9. klašu grupā 1. vieta - Rolandam Voino (sk. E. Vārna). Atzinību ieguva - Samanta Kuročkina un Francis Laizāns (sk. A. Nekozs).

10. klašu grupā 1. vieta - Artis Lipša, 2. vieta – Linda Popova un Evelīna Stikāne, 3. vieta – Anna Gabriela Kuzmova (sk. A. Nekozs).

11. klašu grupā 1. vietu ieguva un uzaicināts uz valsts posmu Donats Urtāns (sk. A. Nekozs).

12. klašu grupā 1. vietu ieguva un uzaicināts uz valsts posmu Nikita Lavigins. Atzinību ieguva Normunds Lucijanovs (sk. A. Nekozs).

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu. Veiksmi fizikas valsts olimpiādē.

Skolotāja Edīte Vārna