Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
3
Mar
Tiekas skolu pašpārvalžu pārstāvji
ivetao Īsā saite
Pasparvalde  

2. martā Jēkabpils novada BJC notika apmācības Jēkabpils novada skolu jauniešiem "Pašpārvaldes kods".

Jēkabpils Valsts ģimnāziju pārstāvēja Anete Gogule, Francis Laizāns un Rendijs Ziediņš.

Apmācībās jaunieši apguva teoriju par tādām tēmām kā pasākumu plānošana, sadarbības prasmju attīstīšana, savu iespēju apzināšana, brīvprātīgais darbs u.c. Pēc tam skolēni praktiski darbojās grupās un prezentēja savu veikumu citiem. 

Iespaidos pēc apmācībām dalās Francis Laizāns: "Pasākums bija ļoti vērtīgs. Man patika tas, ka apmācībās piedalījās daudz jauniešu no dažādām Jēkabpils novada skolām, tas ļāva uzzināt un saprast to, kādi skolēni un kāda skolēnu dzīve ir dažādās Jēkabpils novada skolās. Bija patiešām interesanti un patīkami satikt šos jauniešus un  veidot komunikāciju un sadarbību ar viņiem. Vēlos pateikt paldies jaunatnes speciālistēm, kas bija izdomājušas daudz dažādu radošu, interesantu aktivitāšu, ko veikt jauniešiem kopā. Paldies arī Jēkabpils novada skolu jauniešiem, kas bija atvērti komunikācijai un sadarbībai. Kopumā pasākums bija izdevies, un es domāju, ka katrs jaunietis ieguva vērtīgu pieredzi!"

d. v. Dace Druveniece