programmas kods 23017111

Īstenojot pamatizglītības otrā posma programmu ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā, tiek nodrošināta pēctecība padziļinātā mūzikas priekšmeta apguvē, katrā klasē paredzot vienu stundu papildus pamatizglītības programmas paraugā jau esošajai vienai stundai, kā arī iesaistot šo klašu skolēnus grupu un individuālajā darbā.

Ģimnāzijā, pateicoties ilggadējai profesionāli orientēta virziena programmas ar padziļinātu mūzikas apguvi realizēšanai, vairākus gadu desmitus kopš 1981.gada darbojas tradīcijām bagāti muzikālie kolektīvi. Ģimnāzijas kori (jauktais un meiteņu) un pūtēju orķestris ir bijuši visu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un visu vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki kopš 1984. gada.

Programmas mērķis ir sasniegt augstākus plānotos rezultātus mūzikā, tādējādi virzoties uz izcilību skolēnu radošo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstībā, Latvijas un pasaules mūzikas kultūras vērtību izzināšanā, līdzdarbojoties mūzikas tradīciju pārmantošanā.

Apskatīties plānu