Sākums Mācības

Jēkabpils Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas

Programmas nosaukums (kods) Licences Nr., akreditācijas derīguma termiņš Klases 2021./2022.m.g.

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)

Programmai ir 4 virzieni – matemātikas, dabaszinību, humanitārais (valodu) un humanitārais (mākslu).
Katram virzienam ģimnāzija ir noteikusi divus obligāti apgūstamos padziļinātos kursus. Trešo kursu skolēns izvēlas no piedāvātajiem. Savukārt ģimnāzija kā trešo kursu apstiprina skolēnu vairākuma izvēli.

V_3397, 20.05.2027. 10.abc, 11.ab
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (23017111) V_3633, 20.05.2027. 7.a, 8.a
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (23017111) V_3632, 20.05.2027. 7.abcd, 8.abc