I semestrī izsniegti Goda raksti par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs – 11, 8. klasēs – 12, 9. klasēs – 7, 10. klasēs - 7, 11. klasēs - 5, 12. klasēs – 16; kopā – 58 skolēniem:

 • 7.a – Sofijai Mahinovai, Paulai Verečinskai, Georgam Vucenam
 • 7.b – Agatei Darbiniecei, Nilam Gazarovam, Annai Gabrielai Kuzmovai, Elizabetei Medzjutai, Markusam Miezākam, Evelīnai Stikānei
 • 7.c – Lindai Popovai
 • 7.e – Elīnai Glaudiņai
 • 8.a – Tīnai Banderei, Rihardam Gailumam
 • 8.b – Kristeram Novikovam, Donatam Urtānam, Uvim Virsnītim
 • 8.c – Rihardam Raulam Konopeckim
 • 8.d – Agnesei Dišlerei, Lindai Kļavinskai, Annijai Liepkalnei, Sintijai Skruzmanei, Anastāsijai Turlā, Amandai Volkovai
 • 9.a – Elīzai Koļesinskai, Diānai Mierturei
 • 9.b – Sofijai Svincovai
 • 9.c – Rolandam Aišpuram, Amandai Baumanei, Kitijai Elksnei, Alisei, Kokorevičai
 • 10.a – Ralfam Jakovļevam, Amandai Lapsai, Madarai Liepiņai, Lainei Odziļevičai, Amandai Vaivodei
 • 10.b – Kristai Fadejevai, Katrīnai Rožlapai
 • 11.a – Annai Ciematniecei, Darjai Hrjukinai, Līnai Nijazi, Santai Pikurei, Elizabetei Vaiderei
 • 12.a – Dignai Biltauerei, Esterei Freimanei, Andrim Gailim, Dairai Grūbertei, Valērijai Rutai Hartmanei, Aivai Justei, Evijai Kalniņai, Lindai Līcei, Rūdolfam Pelšam, Aurēlijai Pujiņai, Līvai Rateniecei, Anetei Upītei, Annijai Vaskai
 • 12.b – Ako Līdakam, Paulai Ondzulei, Andrejam Pudānam

Mācību gadu beidzot, izsniegti Goda raksti par augstiem mācību sasniegumiem (7 balles un augstāk) 7. klasēs – 28, 8. klasēs – 14, 10. klasēs – 8, 11. klasēs –13; kopā – 63 skolēniem:

 • 7.a – Sofijai Mahinovai, Paulai Verečinskai, Kārlim Voičonokam, Georgam Vucenam
 • 7.b – Agatei Darbiniecei, Nilam Gazarovam, Annai Gabrielai Kuzmovai, Katrīnai Leiskinai, Martai Liepiņai, Elizabetei Medzjutai, Annai Mitrei, Elijai Porietei, Samantai Ragainei, Norbertam Silam, Ievai Skrējānei, Evelīnai Stikānei, Beātei Studānei
 • 7.c – Amandai Lainei Buholcei, Katrīnai Lucivai, Līvai Mitrei, Lindai Popovai, Sabīnei Skutelei, Rēzijai Žagarei
 • 7.d – Katrīnai Kotovičai, Esterei Tomiņai
 • 7.e – Elīnai Glaudiņai, Railijai Ragainei, Samantai Rakovai
 • 8.a – Tīnai Banderei, Līvai Fadejevai, Rihardam Gailumam
 • 8.b – Kristeram Novikovam, Donatam Urtānam, Uvim Virsnītim
 • 8.c – Paulai Kļaviņai, Rihardam Raulam Konopeckim
 • 8.d – Sanijai Draudavietei, Lindai Kļavinskai, Annijai Liepkalnei, Sintijai Skruzmanei, Anastāsijai Turlā, Amandai Volkovai
 • 10.a – Artai Alksnei, Amandai Lapsai, Amandai Vaivodei
 • 10.b – Kristai Fadejevai, Gunai Kuzminovai, Rihardam Mahinovam, Katrīnai Rožlapai, Jēkabam Tišanovam
 • 11.a – Annai Ciematniecei, Lindai Čivčai, Darjai Hrjukinai, Katrīnai Kavrigai, Loretai Kirilovai, Līnai Nijazi, Leldei Pazuhai, Santai Pikurei, Elizabetei Romanovskai, Evitai Sondorei, Elizabetei Vaiderei, Elīnai Zvejniecei
 • 11.c – Elzai Bojārei

Iegūstot pamatizglītību apbalvojumi izsniegti 64 skolēniem:

 • Goda raksts – 21 skolēnam:
  • 9.a klasē – 7 skolēniem
   • Danai Atroščenkovai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem pilsētas un novadu olimpiādēs un skolēnu sporta spēlēs dambretē
   • Dāvim Belostockim par uzcītīgu mācību darbu, panākumiem olimpiādēs un darbību jauniešu korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un sasniegumiem koru konkursos
   • Elīzai Koļesinskai par ļoti labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un ieguldījumu klases dzīves organizēšanā, aktīvu dalību un augstiem sasniegumiem jauniešu kora “Ritums” sastāvā
   • Solveigai Lavranei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un ieguldījumu jauniešu kora “Ritums” un vokālās grupas “Pienāc biežāk!” darbībā, augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs
   • Diānai Mierturei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, dalību un sasniegumiem konkursos jauniešu kora “Ritums” sastāvā, atbildīgu attieksmi pret pienākumiem klases kolektīvā
   • Renātei Ozolai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā un skolas un pilsētas pārstāvēšanu handbola sacensībās valsts līmenī, kā arī aktīvu iesaistīšanos klases dzīves organizēšanā
   • Matīsam Mārtiņam Sviķim par uzcītīgu mācīšanos un sasniegumiem olimpiādēs, aktīvu darbību orķestrī “Vitamīns”
  • 9.b klasē – 3 skolēniem
   • Kristiānam Krupenčikam par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, par darbošanos jauniešu korī "Ritums", aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem koru konkursos
   • Andrai Lemakai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novada olimpiādēs, par aktīvu dalību klases dzīves veidošanā, apzinīgu pienākumu veikšanu
   • Sofijai Svincovai par ļoti labiem un izciliem sasniegumiem mācības, par panākumiem skolas, novadu un valsts olimpiādēs, par aktīvu dalību ģimnāzijas pūtēju orķestrī
  • 9.c klasē – 11 skolēniem
   • Rolandam Aišpuram par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu iesaistīšanos klases un skolas pasākumos, uzstāšanos skolas koncertos, skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās
   • Amandai Baumanei par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un aktivitāti klases pasākumu organizēšanā
   • Gerdai Bērziņai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, uzstāšanos skolas koncertos
   • Ievai Dudarevai par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem mākslas projektos un konkursos, aktivitāti klases pasākumu organizēšanā
   • Līvai Dzērvei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs
   • Kitijai Elksnei par teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un mākslas konkursos, aktivitāti klases pasākumu organizēšanā, kā arī skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās
   • Alisei Kokorevičai par labiem un teicamiem panākumiem mācībās un aktīvu iesaistīšanos skolas un klases pasākumu organizēšanā
   • Anastasijai Kovaļenko par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs
   • Nikolai Lapānei par apzinīgu un centīgu mācību darbu un piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par aktivitāti klases pasākumu organizēšanā, par muzicēšanu skolas koncertos
   • Armandam Jānim Milleram par labiem un teicamiem panākumiem mācībās un aktīvu iesaistīšanos skolas un klases pasākumu organizēšanā
   • Evelīnai Stalidzānei par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās, panākumiem mākslas projektos un konkursos
 • Pateicība – 43 skolēniem:
  • 9.a klasē – 8 skolēniem
   • Kristam Kristianam Āriņam par aktīvu darbību klases dzīves organizēšanā, dalību skolas pasākumos un aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem jauniešu kora “Ritums” sastāvā
   • Artūram Bārbalam par uzcītīgu mācību darbu, aktīvu dalību skolas deju kolektīvā “Delverēni”, ieguldījumu klases dzīves organizēšanā
   • Raivitai Strumpei par aktīvu dalību deju kolektīvā “Delverēni”, klases pasākumu organizēšanu un vadīšanu
   • Evelīnai Šinkūnei par darbību jauniešu korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un sasniegumiem koru konkursos, iesaistīšanos klases pasākumu organizēšanā un norisē
   • Veronikai Valainei par aktīvu dalību deju kolektīvā “Delverēni” un orķestrī “Vitamīns”
   • Ralfam Valainim par atbildīgu mācīšanos, sasniegumiem olimpiādē, ieguldījumu jauniešu kora “Ritums” koncertdarbībā, sasniegumiem koru koncertos
   • Danielai Vasilei par aktīvu darbību skolas un klases pasākumos, dalību skolas koncertos deju kolektīva sastāvā
   • Artūram Vilnragim par skolas pārstāvēšanu mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskās sadarbības projektos
  • 9.b klasē – 25 skolēniem
   • Jānim Balodim par dalību mājturības un kokapstrādes olimpiādē, par aktīvu māksliniecisko darbību un sniegumu skolas pasākumos
   • Austrai Bērziņai par piedalīšanos vizuālās mākslas konkursos, par lielu ieguldījumu foto mirkļu iemūžināšanā klases un skolas pasākumos
   • Dacei Bērziņai par labām un teicamām sekmēm, par darbošanos jauniešu korī "Ritums", aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem koru konkursos, par darbu skolas pašpārvaldē un par aktīvu dalību klases dzīves veidošanā, apzinīgu pienākumu veikšanu
   • Luīzei Bērziņai par aktīvu dalību skolas deju kolektīvā “Delverēni”
   • Endijam Bērziņam par labiem sasniegumiem mācībās, par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Ģirtam Bružam par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Katrīnai Bukai par sasniegumiem pilsētas un novadu krievu valodas olimpiādē, par uzcītīgu un nopietnu attieksmi pret mācību darbu
   • Jetei Dzenei par labām un teicamām sekmēm, par darbošanos jauniešu korī "Ritums", aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem koru konkursos
   • Agnesei Eglītei par labiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novadu olimpiādēs
   • Rometai Jukšai par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Rinaldam Kaderam par labiem sasniegumiem mācībās, par augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu skolas pasākumos
   • Danielai Klasmanei par augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu skolas pasākumos
   • Megijai Kļaviņai par darbošanos vokālajā grupā "Pienāc biežāk" un jauniešu korī "Ritums", aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs, par darbu skolas pašpārvaldē, par aktīvu dalību klases dzīves veidošanā
   • Undīnei Kolkovskai par aktivitāti un atsaucību klases dzīves organizēšanā
   • Ernestam Krakopam par par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Jevgēnijam Lazdiņam  par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Kristiānam Lipenītim par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Normundam Lucijanovam par labiem sasniegumiem mācībās, par sasniegumiem skolas un novadu olimpiādēs, par muzicēšanu grupā, veidojot pavadījumus ģimnāzijas kolektīvu koncertdarbībā, par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Aritai Nijazi par aktīvu dalību klases dzīves veidošanā, apzinīgu pienākumu veikšanu
   • Annai Šilko par labām un teicamām sekmēm, par piedalīšanos skolas un novadu olimpiādēs, par aktīvu dalību klases dzīves veidošanā, apzinīgu pienākumu veikšanu
   • Zanei Tabūnei par labiem sasniegumiem mācībās un sasniegumiem vizuālās mākslas olimpiādē
   • Danielai Tihomirovai par centīgu un apzinīgu mācību darbu
   • Markum Urtānam par skolas pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Kristapam Verečinskim par labiem sasniegumiem mācībās un panākumiem skolas un novadu olimpiādēs
   • Sniedzei Voino par centīgu un apzinīgu mācību darbu un piedalīšanos vizuālās mākslas konkursos
  • 9.c klasē – 10 skolēniem
   • Lindai Geidānei par aktīvu iesaistīšanos skolas un klases sabiedriskajā un kultūras dzīvē un darbu skolēnu pašpārvaldē, par uzstāšanos skolas koncertos
   • Esterei Īlenānei par aktivitāti klases pasākumu organizēšanā, kā arī skolas goda pārstāvēšanu sporta sacensībās
   • Martai Kamišovai par aktīvu iesaistīšanos skolas un klases sabiedriskajā un kultūras dzīvē, skolēnu pašpārvaldē, par uzstāšanos skolas pasākumos
   • Gaitim Leiskinam par skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās
   • Sandrim Pupiņam par izciliem panākumiem krievu valodas olimpiādēs, par aktīvu dalību un koncertdarbību korī “Ritums”
   • Robertam Rāviņam par apzinīgu attieksmi pret mācībām, par aktīvu līdzdalību skolas un klases sabiedriskajā un kultūras dzīvē, par atbildīgu uzticēto pienākumu veikšanu skolas pasākumos
   • Evitai Robežniecei par uzstāšanos skolas koncertos
   • Evelīnai Taškānei par atbildīgu attieksmi pret mācībām un aktīvu iesaistīšanos skolas un klases sabiedriskajā un kultūras dzīvē
   • Ralfam Uzuliņam par atbildīgu attieksmi pret mācībām
   • Ievai Zarinkai par skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās

Iegūstot vidējo izglītību apbalvojumi izsniegti 55 skolēniem:
Goda nozīme – 4 skolēniem:

 • 12.a – 2 skolēniem
  • Andrim Gailim par augstiem sasniegumiem mācībās, dalību un rezultātiem valsts vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs, augstiem sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos Jēkabpils pilsētā un valstī, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī un ilggadēju darbību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs, augstu atbildību un līdzdalību skolas mākslinieciskās un klases dzīves veidošanā
  • Aivai Justei par izciliem sasniegumiem mācībās, dalību un rezultātiem valsts ekonomikas olimpiādē, dažādu mācību priekšmetu Jēkabpils pilsētas un novadu olimpiādēs, augstiem sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos valstī, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī
 • 12.b – 2 skolēniem
  • Paulai Ondzulei par labām un teicamām sekmēm, par radošu darbību skolas pasākumu organizēšanā, aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē, ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem angļu valodas publiskas runas konkursā
  • Andrejam Pudānam par labām un teicamām sekmēm, augstiem sasniegumiem ekonomikas olimpiādē

Goda raksts – 15 skolēniem:

 • 12.a – 14 skolēniem
  • Dignai Biltauerei par apzinīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, augstu atbildību un līdzdalību skolas un klases dzīves veidošanā
  • Kristoferam Bukam par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs, publiskās runas angļu valodā konkursos reģiona un valsts līmenī
  • Esterei Freimanei par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs, augstu atbildību un līdzdalību skolas mākslinieciskās un klases dzīves veidošanā, ilggadēju darbību ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē un jauktajā korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs
  • Dairai Grūbertei par augstiem sasniegumiem mācībās, dalību un rezultātiem valsts vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs, augstiem sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos Jēkabpils pilsētā un valstī, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī un ilggadēju darbību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs
  • Valērijai Rutai Hartmanei par augstiem sasniegumiem mācībās, dalību un augstiem sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos valstī un publiskās runas angļu valodā konkursā reģionā un valstī, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī
  • Elīnai Kudrjašovai par labām un teicamām sekmēm, par augstu atbildību un līdzdalību skolas mākslinieciskās un klases dzīves, un skolas sporta dzīves veidošanā un ilggadēju darbību ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē un ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs
  • Lindai Līcei par labām un teicamām sekmēm un apzinīgu mācību darbu
  • Rūdolfam Pelšam par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs un konkursos, un un ilggadēju darbību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs
  • Aurēlijai Pujiņai par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs un konkursos un Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei “Lakstīgala”
  • Sabīnei Purviņai par labām un teicamām sekmēm un apzinīgu mācību darbu un skolas vārda popularizēšanu sporta sacensībās
  • Līvai Rateniecei par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs un konkursos, ilggadēju darbību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”, līdzdalību skolas mākslinieciskās un klases dzīves veidošanā
  • Elvīrai Rudzātei par labām un teicamām sekmēm un apzinīgu mācību darbu, augstiem sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos Zemgales reģionā un valstī, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī
  • Anetei Upītei par labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs un konkursos
  • Annijai Vaskai par ļoti labām un teicamām sekmēm, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs un konkursos, par augstu atbildību un līdzdalību skolas mākslinieciskās un klases dzīves veidošanā
 • 12.b – 1 skolēnam
  • Ako Līdakam par labām un teicamām sekmēm, uzcītīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, par augstu atbildību un līdzdalību klases un skolas pasākumu organizēšanā, aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē

Uzslavas raksts – 10 skolēniem:

 • 12.a – 3 skolēniem
  • Artūram Baltmanim par apzinīgu, nopietnu attieksmi pret mācību darbu, augstiem sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos Zemgales reģionā, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī
  • Sandrai Solvitai Bērziņai par ilggadēju darbību ģimnāzijas vokālajā grupā “Pienāc biežāk” un jauniešu korī "Ritums”, aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs, par augstu atbildību un skolas mākslinieciskās dzīves un klases dzīves veidošanu
  • Viktorijai Voitehovičai par labām un teicamām sekmēm un skolas vārda popularizēšanu sporta sacensībās
 • 12.b – 7 skolēniem
  • Kristeram Dardzānam par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās
  • Agnesei Ozolai par centīgu un rezultatīvu mācību darbu
  • Oskaram Safonovam par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā “Kauranieši”, par tehnisko nodrošinājumu ģimnāzijas pasākumos
  • Danutei Stivriņai par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos, aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē, par dalību sabiedriskās dzīves veidošanā
  • Mārim Upeniekam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs
  • Kristapam Voitiņam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, sasniegumiem skolēnu ZPD lasījumos
  • Ņikitam Zvezdenkovam par mērķtiecīgu un rezultatīvu mācību darbu

Pateicība – 26 skolēniem:

 • 2.a – 9 skolēniem
  • Beātei Balulei par augstu atbildību un līdzdalību skolas mākslinieciskās dzīves un klases dzīves veidošanā
  • Beatrisei Brūklenei par dalību skolas mākslinieciskās dzīves organizēšanā
  • Rinaldam Druviņam par ilggadēju darbību ģimnāzijas jauktajā korī “Ritums”, aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem valsts konkursos un skatēs, par skolas vārda popularizēšanu sporta sacensībās
  • Evitai Heinrihsonei par ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu bioloģijas olimpiādēs un konkursos
  • Evijai Kalniņai par rezultatīvu mācību darbu
  • Edijam Krakopam par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, ģimnāzijas, pilsētas, valsts goda pārstāvēšanu valsts, reģiona, starptautiska līmeņa sporta sacensībās volejbolā
  • Evijai Lavranei par ilggadēju darbību ģimnāzijas orķestrī “Vitamīns”, par augstu atbildību un līdzdalību skolas mākslinieciskās un klases dzīves veidošanā
  • Erlendai Leitānei par dalību skolas mākslinieciskās dzīves organizēšanā un darbību jauktajā korī “Ritums”
  • Sandim Ozoliņam par dalību sporta sacensībās un Jūrniecības nozares konkursā vidusskolēniem “Enkurs” un skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī
 • 12.b – 17 skolēniem
  • Paulai Ancānei par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās, par aktīvu dalību sabiedriskās dzīves veidošanā
  • Linardam Bružam par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās
  • Loretai Dišlerei par centību mācībās
  • Endijam Feldmanim par ģimnāzijas pārstāvēšanu pilsētas un novadu olimpiādēs
  • Paulai Fonabergai par centīgu rezultatīvu mācību darbu
  • Paulai Beātei Jansonei par aktīvu dalību klases dzīves veidošanā un māksliniecisko sniegumu ģimnāzijas pasākumos
  • Klintai Krišjānei par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā “Kauranieši”
  • Ralfam Lapiņam par darbošanos jauniešu korī "Ritums", aktīvu koncertdarbību un augstiem sasniegumiem koru konkursos
  • Renāram Lucijanovam par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās un māksliniecisko sniegumu ģimnāzijas pasākumos
  • Jānim Eduardam Medenim par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās volejbolā
  • Amandai Plānei par māksliniecisko sniegumu ģimnāzijas pasākumos
  • Matīsam Pošivam par māksliniecisko sniegumu ģimnāzijas pasākumos
  • Eduardam Rimicānam par tehnisko nodrošinājumu ģimnāzijas pasākumos
  • Renāram Urbānam par tehnisko nodrošinājumu ģimnāzijas pasākumos
  • Renāram Vasiļjevam par ilggadēju darbību skolas deju kolektīvā “Kauranieši”, par ģimnāzijas un pilsētas vārda popularizēšanu sporta sacensībās
  • Rolandam Aleksim Vingrim par māksliniecisko sniegumu ģimnāzijas pasākumos
  • Kārlim Zariņam par rezultatīvu mācību darbu