27
Okt
9.B klases labais darbs
ivetao Īsā saite

19. oktobrī mūsu klase ar audzinātāju Silviju Tumanovu devās uz Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļu “Sēļu sēta”, lai veiktu savu labo darbu.

9 B Ld 9 B Ld3 9 B Ld5 9 B Ld7    

“Sēļu sētas” darbinieku vadībā mēs uzkopām apkārtni, grābjot rudens krāsainās lapas un izbaudot brīnišķīgo rudens dienu. Darbs bija ilgs un nogurdinošs, taču ar kopīgiem spēkiem mēs to paveicām diezgan īsā laikā. Mūsu klasei šī bija jauna pieredze. Manuprāt, šis bija ļoti labs veids, kā saliedēt klasi, iepazīt vienam otru mazliet tuvāk darba procesā, kā arī iespēja parādīt skolotājai, ka esam prasmīgi jaunieši ārpus mācību procesa. /Skolotājas atsauce: maniem skolēniem tiešām izdevās to parādīt. Lieliski jaunieši: čakli, izturīgi, draudzīgi un atbildīgi. Kopā mēs daudz paveicām!/ Labi padarīta darba beigās mēs cienājāmies ar klases vecāku atbalstu sarūpētu soļankas zupu un uzņēmām kopbildi.

9 B Ld9 9 B Ld8 9 B Ld4 9 B Ld6 9 B Ld2 9 B Ld1

Labie darbi ir lieliska tradīcija, kas mūsu ikdienu padara daudz vērtīgāku, izpalīdzīgāku un pozitīvām emocijām krāšņu!

9.b klases skolnieks Reino Dominiks Beinarovičs