30
Mai
10.c klases komanda medijpratību projektā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
ivetao Īsā saite

Mēs - 10.c klases skolnieces Alise Maisaka, Evelīna Pavloviča, Lāsma Aiga Lasmane - piedalāmies medijpratības projektā vidusskolēniem, kura mērķis ir izglītot jauniešus par dažādiem medijpratības apakštematiem un jomām. Projekta laikā mūsu komandai būs jāveido izzinošs video materiāls par kādu no medijpratības tematiem, kuru vēlāk izmantos kā izglītojošu materiālu skolēniem.

Projekts 1 Projekts 2 Projekts 3

Mūs projektā iesaistīja skolotāja Kristīne Modnika, par to esam  viņai ļoti pateicīgas, un viņa ir arī mūsu komandas mentore.

Projektu organizē Gētes institūts Rīgā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs.

Projekta laikā katra komanda piedalās nodarbībās, kurās iegūst gan teorētiskas zināšanas par medijpratību, gan praktiskas prasmes par videomateriāla veidošanu. Nodarbības notiek gan klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, gan attālināti.

Projekta ietvaros manai komandai ir jāveido audiovizuāls saturs jeb video par kādu no medijpratības tematiem. Šobrīd mēs vēl tikai apgūstam un izzinām šos tematus, taču jau vasarā sāksim praktiski veidot materiālu. Gala materiālu prezentēšana notiks oktobrī. Mēs jau novadījām savai klasei izglītojošu nodarbību par viltus ziņām, naida runām un prasmi kritiski izvērtēt informāciju.

Projektā piedalās vēl 4 citas komandas -  jaunieši no Jelgavas, Daugavpils, Kuldīgas un Valmieras, ar kuriem mums  bija iespēja iepazīties projekta otrajā  nodarbībā klātienē Nacionālajā bibliotēkā.

Tagad darbu turpināsim vasarā, veidojot videomateriālu par dziļviltojumiem masu medijos.

Ņemot vērā, ka dzīvojam digitālā laikmetā, uzskatām, ka medijpratības tēmas vairāk vai mazāk jāpārzina mums katram, tādēļ esam  priecīgas par iespēju piedalīties ārpusskolas projektos.

projekta dalībnieču vārdā, Alise Maisaka, 10.c