Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
28
Mar
Atkal ģimnāzijā tiekas Zemgales novada labākie matemātiķi
Biruta Īsā saite
31 Pēc četru gadu pārtraukuma, jau deviņpadsmito reizi, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā pulcējās pamatskolēni no dažādām Zemgales novada skolām, lai pārbaudītu savus spēkus matemātikas uzdevumu risināšanā. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un SEB bankas kopprojektā – 19. Zemgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē 6. – 9. klašu skolēniem piedalījās 138 labākie matemātiķi no 13 dažādām Latvijas skolām. Pamatskolas pārstāvēja 2 mācību iestādes – Ogres Centra pamatskola un Pūres pamatskola. Olimpiādei bija pieteikušies dalībnieki no 6 vidusskolām – Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jēkabpils 2., Jēkabpils 3., Salas un Viesītes vidusskolas. Olimpiādē piedalījās dalībnieki no 5 Valsts ģimnāzijām – Āgenskalna, Jēkabpils, Siguldas, Jelgavas Spīdolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Olimpiādes atklāšanā dalībniekus sveica Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Aija Voitišķe, izglītības darba speciālistes Elita Briška un Maija Grundšteine, kā arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbā Rita Kļaviņa.

Ar skaistām dziesmām olimpiādes dalībniekus priecēja 11.klases skolnieces Katrīna Kotoviča un Anna Mitre (skolotāja Sandra Bondare).

Pēc matemātikas uzdevumu izlozes skolēni devās uz kabinetiem, lai sāktu nopietni strādāt. Darbu vadīja ģimnāzijas audzēkņi, kuri labprāt pavasara brīvdienās iesaistījās arī pasākuma sagatavošanā.

Laikā, kad skolēni nopietni risināja uzdevumus, skolotājiem nodarbību vadīja psiholoģe Laila Ščadro.

Laikā, kad skolotāji laboja darbus, skolēniem tika piedāvātas dažādas brīvā laika aktivitātes: galda spēles, prāta spēles, šahs, “Katana”, galda teniss, novuss, sērfošana Internetā.

Nav viegli risināt āķīgus, nestandarta matemātikas uzdevumus. Regulāri, visu mācību gadu ir papildus jāstrādā un jāgatavojas olimpiādei. Daudziem bija grūti brīvdienu rītā agri celties un mērot tālu ceļu un būt gataviem visu dienu pavadīt Jēkabpilī, čakli strādājot. Taču grūtības var pārvarēt tikai ejot tām cauri. Noslēgumā daudzi olimpiādes dalībnieki un viņu skolotāji priecājās par neatlaidīgā darba rezultātiem.

Skolēnus noslēgumā apsveica Jēkabpils novada matemātikas mācību jomas koordinatore Sarmīte Vilcāne un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis.

Ar muzikālo priekšnesumu priecēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais ansamblis “Pipariņi” (vadītājs – skolotājs Rolands Rubiķis).

Par labiem sasniegumiem olimpiādes laureāti saņēma diplomu un SEB bankas dāvanu. Informāciju par katras klašu grupas dalībnieku gūtajiem rezultātiem var skatīt Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mājas lapā, bet mēs īpaši priecājamies par Jēkabpils novada skolu skolēnu panākumiem. 1.vietu izcīnīja Paula Romanceviča (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 7.kl.), 2.vieta – Ričards Romanovs (Jēkabpils 2.vidusskola, 6.kl.); Helmārs Lasmanis (Salas vidusskola, 6.kl.); Gustavs Daugalis (Jēkabpils 2.vidusskola, 6.kl.); Markuss Lapiņš (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 7.kl.); Aigars Lemaks (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 9.kl.), 3.vieta – Linards Apsītis (Viesītes vidusskola, 7.kl.); Enija Setkovska (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 7.kl.); Markuss Rozentāls (Jēkabpils 3.vidusskola, 8.kl.); Miks Melderis (Viesītes vidusskola, 9.kl.); Evelīna Akmene (Jēkabpils 3.vidusskola, 9.kl.), atzinība – Ervīns Fiļovs (Jēkabpils 3.vidusskola, 6.kl.); Aiva Manfelde (Viesītes vidusskola, 6.kl.); Marta Malceniece (Viesītes vidusskola, 6.kl.); Sofija Bokāne (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 8.kl.); Kristofers Kotovičs (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 8.kl.); Agnese Korņejeva (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 9.kl.); Pauls Graudiņš (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 9.kl.).

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs pateicas SEB bankai par ilggadējo sadarbību, finansiāli atbalstot šī pasākuma organizēšanu! Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā un skolēnu sagatavošanā!

Matemātikas, fizikas mācību jomas vadītāja Edīte Vārna

Vairāk mirkļus var redzēt saitē: /ej-uz/44788

Visus rezultātus var redzēt saitē: /media/222263/znamo_rezultati_2024.pdf