Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
23
Jan
Sarunas ar absolventiem – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentiem
Biruta Īsā saite
Jelg Stud 01

22. janvārī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā viesojās absolventi Renāte Silakalne un Linards Bružs, kuri pašlaik studē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā – Linards 4. kursā, Renāte jau maģistrantūrā.

Viņi tikās ar pašreizējiem ģimnāzijas skolēniem un dalījās savā studiju pieredzē. Draudzīgā atmosfērā viņi detalizēti izstāstīja jauniešiem par studiju iespējām, virzieniem, kā arī sadzīvi: studentu kopmītnēm, papildu iespējām studējošajiem sevis pilnveidē, mākslinieciskajā izpausmē un piedāvājumiem sportiskās formas un fiziskās veselības uzturēšanai ikdienā.

Jelg Stud 02 Abi aktīvi iesaistījušies universitātes studentu sabiedriskās dzīves veidošanā, Renāte vada studentu pašpārvaldi. Abi uzsvēra, ka ģimnāzijas skolotāji ielikuši labus zināšanu pamatus. Un, lai gan atzina, ka skolas laikā nebūt nav bijuši skolēni ar visaugstākajiem sekmju rezultātiem, studējot secināja, ka pamatzināšanu bāze ģimnāzijā ielikta tik laba, ka paši tiek ar visu galā un pat var palīdzēt kursa biedriem. Absolventi uzsvēra, cik nozīmīgas esot bijušas ģimnāzijas laikā gūtās prasmes sabiedriskās dzīves un pasākumu organizēšanā, jo tās lieti noder vēlāk – gan personīgajā pašrealizācijā, gan organizējot studentu dzīvi.
Jelg Stud 03

Studentu ieteikumi skolēniem: ticēt sev un uzticēties ģimnāzijas skolotājiem, nemest plinti krūmos pie pirmajām grūtībām, iesaistīties skolas sabiedriskajās norisēs un pilnveidot sevi daudzpusīgi, nokārtot pēc iespējas vairāk centralizēto eksāmenu, jo nekad nevar zināt, kas dzīvē noderēs. Un droši nākt studēt uz Jelgavu – studentu pilsētu!

Paldies Renātei, Linardam un viņu studiju biedrenei Ievai par dalīšanos pieredzē!

d. v. Dace Druveniece