2
Mai
JVĢ sasniegumi valsts olimpiādēs
Biruta Īsā saite
Krista

26. līdz 27. janvārī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti un Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamentu organizēja 44.valsts bioloģijas olimpiādi. Ar labiem panākumiem valsts olimpiādē startēja 12.b klases skolniece Krista Fadejeva un ieguva 3. vietu. Paldies Kristai par ieguldīto darbu un skolotājai Zaigai Vēverei par sniegto atbalstu, sagatavojot valsts posma olimpiādei!

Krista: „28. maijā LU Lielajā aulā valsts olimpiāžu laureātiem bija iespēja atkal tikties klātienē, sumināt citus, kā arī pašiem tikt suminātiem par veiksmīgajiem sasniegumiem valsts olimpiādēs. Pēc neatlaidīgā, godprātīgā darba, ko ieguldījām visa gada garumā, bija liels gandarījums saņemt apbalvojumu no VISC un sponsora ‘Brain Games’.”

10. februārī notika 24. valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde. To organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu, Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciju, Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamentu un pašvaldībām. Ar labiem panākumiem startēja Annija Liepkalne un ieguva 3. vietu. Paldies Annijai par ieguldīto darbu un skolotājai Svetlanai Kurjavcevai par sniegto atbalstu, sagatavojot valsts posma olimpiādei!

Rinalds 1. martā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti un Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamentu organizēja 23. valsts ekonomikas olimpiādi. Jēkabpils Valsts ģimnāziju ekonomikas valsts olimpiādē pārstāvēja 12.a klases skolnieks Rinalds Tunķelis un guva atzinību. Paldies Rinaldam par ieguldīto darbu un skolotājai Dzintrai Priekulei par sniegto atbalstu, sagatavojot valsts posma olimpiādei!
Eduards

29. un 30. martā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamentu, Latvijas ķīmijas skolotāju asociāciju, ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumiem, zinātniskajiem institūtiem un pašvaldībām organizēja 63. Valsts ķīmijas olimpiādi. Jēkabpils Valsts ģimnāziju valsts olimpiādē pārstāvēja 9.b klases skolnieks Edvards Meržvinskis un izcīnīja 2. vietu. Paldies Eduardam par ieguldīto darbu un skolotājai Inesei Rāviņai par sniegto atbalstu, sagatavojot valsts posma olimpiādei!

Eduards: „Valsts ķīmijas olimpiādē iegūtā 2. vieta, ir mans augstākais sasniegums līdz šim. Gatavojoties olimpiādei, esmu papildinājis savas zināšanas. Apbalvošanas pasākums bija parasta, bet vokālās grupas „Karameles” priekšnesums bija ļoti labs.”

Ieva

5. aprīlī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti, Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamentu un pašvaldībām organizēja 48. valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādi. Ar labiem panākumiem olimpiādē startēja 9.b klases skolniece Ieva Skrējāne un ieguva 3. vietu. Paldies Ievai par ieguldīto darbu un skolotājai Ingai Ermansonei par sniegto atbalstu, sagatavojot valsts posma olimpiādei!

Ieva: „Esmu priecīga, ka biju to skaitā, kas iekļuva Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiādē. Piedalīšanos tajā uztvēru kā piedzīvojumu un izaicinājumu. Protams, satraukums bija liels, taču es izbaudīju uzdevumu dažādību, iespēju pārbaudīt savas zināšanas. Esmu ļoti pateicīga savai latviešu valodas un literatūras skolotājai Ingai Ermansonei, kura sniedza atbalstu, vajadzīgās zināšanas pārbaudījuma izpildei. Apbalvošanas pasākumā bija interesanti redzēt savus konkurentus. Izejot uz skatuves, stāvot līdzās vienaudžiem, sajutu uzvaras garšu un gandarījumu. Esmu priecīga par savu sasniegumu, kas motivē mani tiekties pēc vēl augstākiem rezultātiem.”

 Valsts olimpiāžu laureātus godināja LU Lielajā aulā 27. un 28. aprīlī. Prieks un gandarījums par paveikto.

Metodisko jomu vadītājas