2
Mai
Seminārs par Eiropas Savienību kopā ar Ansi Bogustovu
ivetao Īsā saite
29 04  

29. aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika informatīvs seminārs par Eiropas Savienību kopā ar žurnālistu Ansi Bogustovu, ko organizēja Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī.

Semināra laikā Ansis Bogustovs stāstīja par savu pieredzi un sajūtām, esot Eiropas Savienībā. Tika pārrunāti jautājumi par pašreizējo situāciju pasaulē, solidaritāti, vienotību un līdzdalību. Arī pasākuma dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli, atbildot uz runātāja uzdotajiem jautājumiem. Tie bija neparasti un pārdomas rosinoši.

Nobeigumā, saistībā ar to, ka drīz notiks Eiropas eksāmens, katrs dalībnieks varēja pārbaudīt savas zināšanas par Eiropas Savienību, atbildot uz 10 jautājumiem vietnē Kahoot! Mūsu skolas audzēkne Arita Nijazi ieguva pirmo vietu un saņēma balviņu. Apsveicam!

Dalībnieku iespaidi:

Evelīna Pavloviča: “Bija ļoti interesanti satikties ar žurnālistikas ekspertu un dzirdēt viņa skatījumu par šobrīd notiekošo. Tikšanās lika aizdomāties par pašreizējo situāciju Eiropā, un to, kā es kā ES pilsonis, iesaistoties pilsoniskajā līdzdalībā, varu kaut ko mainīt. Kā arī bija interesanti pārbaudīt savas zināšanas, piedaloties Kahoot! viktorīnā par Eiropas Savienību!”

Veronika Valaine: “Seminārs bija interesants. Iepriekš daudz ko nezināju par Eiropas Savienību, taču seminārā uzzināju daudz jauna par to un kļuva skaidrāks notiekošais Ukrainā. Man patika. Produktīvi un informatīvi pavadīts laiks. Paldies!”

Paldies Europe Direct informācijas centram par semināra organizēšanu un direktora vietniecei Dacei Druveniecei par piedāvāto iespēju!

pasākuma dalībnieku vārdā, Diāna Mierture